Quotes

        received_543505105828351Beekan Gulummaa Irranaa;

 

Beekan G.Erena Quotes.

 1. Dhalootadhugaanfiniinsedoorsifniqawweehinukkaamsu!
 2. Badhaadhinnimul’ataahordoftootahoratameendhugooma!
 3. Gowwaanmul’atahinqabne,qilleensahabbuuqatee tufa!
 4. Beekumsibeekaatokkoowallaalaafyoogurrakennedha!
 5. Ulfibeekumsaaroorrookeessaamadde,nyaaphaadurattinamadeessisa!
 6. Namninadhiiharkasaarrajiruhinbeekne,booruuharkanamaafsuusa’a!
 7. Sammuunqixaheduunmuddamteargannoohaaraafsamiigidduunamanaannessiti!
 8. Gaafafaarfamanirra; yeroogataamanittiyaadniaddunyaajijjiirunamakeessaaba’a!
 9. Wacasagaleebakkerra,yaadadhageettiikeessaatukallattiimilkaa’inaati!
 10. Qaanqeendhugaanqabsiifamtegiimiisobnituulejigsiti!
 11. Sammuunjijjiiramaafuumameehojiifixeeboollaseena!
 12. Nama abjuusabaaqabuufhojiinuuaaragalfiidha!
 13. Nama kufeeka’e,kumniisahinnaasisu!
 14. Qalbiinloogiibalfuargayaadaaraagaa!
 15. Nama iddooga’ubeeku, bubbeenkaraaittihincufu!
 16. Ijafagoohinlaallee,gaadidduunamaatujaamsa!
 17. Waadaanofiinseenaanqawweemaleetiksama!
 18. Yaadninamakeessaciisu,samiihidhuudanda’a!
 19. Gogorriinbaalleehinqabne,Joobiraanmorkiihinseentu!
 20. Nan danda’ayoojedhangalaannijalluu mana!
 21. Dhiphinnijiruudarbeeinjifannoofuuladuraamilkeessa!
 22. Caccabinsigaafadhooqakeessaa, milkaa’inaafabdachiisa!
 23. Hadhaa’umummaajireenyaaobsaanlufnaangaarainjifanoorradhaabatu!
 24. Dirreewaraanaasammuuofiisalphaattihinmo’atani
 25. Haamileeguutuunhumnageejjibaeertuujireenyaati!
 26. Bilisummaanmudhiirraajalqabesammuugahahinhanqatu!
 27. Qormaannikallattiihedduudhuftuulubbuunamaagaggabsieefuuldureefqopheessiti!
 28. Qilleensimaniihinqabneyeroomuraasaafbubbiseedhabama!
 29. Jallaanlafaannamadha’u, oggantummaafnamaqopheessa!
 30. Carraanqixadhibbaancufame, balbalakumaafnnamaqopheessa!
 31. Jechihumnaqabudhagaagaaraajigerragaraanamaadhoosa!
 32. Dararaadheeraaboodadaraaraaharkaanqabatu!
 33. Utuufurtuunbadhaadhummaaharkakooseeneebaneenhiyyeessotaittigalcha!
 34. Gaafaharkiwalittisiifreebamu, lafaandha’amuukeesakeekkachaasimadhu!
 35. Yakkisammuundorrobe, lafeedugdaacaccabsa
 36. Kolfiyeroomaleeboo’icharrahadhaa’aa
 37. Nama jallinnicabsedhidhiibbaanhindeebisu.
 38. Mi’aainjifannooboodaaqabsaa’aatumi’oomfata.

 

 


 

©Beekan Guluma Erena, 2016