Wiirtuu

  Baga Gammaddan; Nooruu Harka Fuune!
•Akkam jirtu Oromoo guutummaa biyya lafaa kanarra jiraachaa jirtaniifi firoota Oromoo hundumaaf?
•Ani Maqaankoo Beekan Gulummaa Irranaan jedhama. Kanin dhaladhee guddaadhe biyya Oromoo, Oromiyaa lafa lalistuufi magariituu gootota, hayyootaafi atileetota hedduu biqilchite keessatti. Afaan Oromoo Afaan dhalootakooti; Afaan Ingiliziifi Afaan Amaaraas hanga tokko nan dubbadha.
•Gulantaan barnootakooti; digirii jalqabaa Yunivarsiitii Jimmaattin Afaan Oromoofi og brruu baradhe. Digirii lammataa Yunivarsiitii Finfinneettin Afaanuma Oromoofi ogbaruu baradhe. Digirii sadaffaa yookaan dooktorummaakoof muummee ‘Xiinqooqaafi Olkaa’aa Aadaa’ seeneen waggaa sadiif baradheen utuun hin xumuriin dhiibbaa gama mootummaa TPLF narra geessifameen addaan kutee carraa barnootaafi qorannoo biroon biyya Amarikaa keessaa,Yunivarsiitii Harvard gaafa Hagayya 16, bara 2015 kaaseen as seenee jira.