Hero’s

Our Hero’s

We Oromo people have many heroes who have scarified for us and grant us this level freedom and others.

Among those:

 1. abdisa  General Abdisa Aga.
 2.  Guutummaa Seenaasaatiif…..Dhiyotti >> Coming Soon
 3. agariiAgarii Tulluu
 4. Guutummaa Seenaasaatiif…..Dhiyotti >> Coming Soon
 5. elemo Elemoo Qilxuu.
 6.    Guutummaa Seenaasaatiif…..Dhiyotti >> Coming Soon
 7. adamHaaji Aadam Saaddoo
 8. Guutummaa Seenaasaatiif…..Dhiyotti >> Coming Soon
 9. wako_gutu General Waaqoo Guutuu….
 10. Guutummaa Seenaasaatiif…..Dhiyotti >> Coming Soon
 11. hailamariam Hayilamaariyaam Gammadaa.
 12. Guutummaa Seenaasaatiif…..Dhiyotti >> Coming Soon
 13. legesa Laggasaa Wagii
 14. Guutummaa Seenaasaatiif…..Dhiyotti >> Coming Soon
 15. jara Jaarraa Abbaa Gadaa.
 16. Guutummaa Seenaasaatiif…..Dhiyotti >> Coming Soon
 17. aaa Abishee Garbaa.
 18. Guutummaa Seenaasaatiif…..Dhiyotti >> Coming Soon
 19. setting4  Generaal Taaddasaa Birruu
 20. Guutummaa Seenaasaatiif…..Dhiyotti >> Coming Soon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Abdisa B.(Facebook: Abdiisaa Bancaa Jaarraa). Email:abdisabnch39@gmail.com, Mob:+251911527293/0910130926.