Culture

Aadaa Oromoo

Oromoon saba guddaa fi Aadaaf duudhaa heddu qabuu dha.

Kanaafuu, Marsariitiin, www.beekanguluma.org jedhu kun, Aadaaf Duudhaa saba kanaa qoratee baldhinaan kan dhiyeessu akka ta’e beektanii, yeroo yerotti maxxansa keenya akka hordoftan Affeeramtanii jirtu.

                                                                      Dhiyotti >> Coming Soon