GAAXEXEESSAA DAANI’EEL AREERIIFI RAAJII GUDDATAA DHIMMA OGUMMAA GAAZEXESSAARRATTI DUBBATAN

GAAXEXEESSAA DAANI’EEL AREERIIFI RAAJII GUDDATAA DHIMMA OGUMMAA GAAZEXESSAARRATTI DUBBATAN,

Gorsa haqaafi babbareedoo dhimma ogummaa gaazexeessuummaarratti isaan jedhan kana dhaggeeffadha!-Waliif daddabarsa!!

 

KUTAA1FFA

 

KUTAA 2FFAA

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa