Guyyaa WBO Amajjii Tokko Bara Haaraa 2017 Kabajamuuf Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gabaaba Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. 

Guyyaa WBO Amajjii Tokko Bara Haaraa 2017 Kabajamuuf Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gabaaba Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.
=====

Baga Jalbultii Guyyaa WBO Amajjii 1 kan Barana 2017 Nagaan Ittin Isiin Gahee!! UumGabaabaamatni keenyaa fi Biyya Keenyaaf “Nagaan” Dhabamuus nagaa waliif Dhaamuun Dirqama Uumamaati. Barri kun mootummaa abbaa irree Wayyaaneef bara kufaatii isaa xummuraa, uummata Oromoof injifannoo, bilisummaa, walabummaa fi kan nagaaf tasggabbii akka ta’uu hawwina!!
Guyyaa Kabajamaa fi Seenaa Qabeessaa Amajjiin Tokko (1) Uummata Oromoof haarawaa miti, Oromoo dhalatee Oromummaa isaa beekuu fi Oromoo qabsoo bilisummaa isaa fi walabummaa Oromiyaaf falmaa hadhooftuu gaggeessaa jirutu guyyaa kana haalaan midhaksee beeka. Baranas Amajjiin Tokko Guyyaan WBO Oromiyaa Godinaalee Cufa Keessaatti bifa adda ta’een Qeerroo Bilisummaa Oromoo, miseensooota Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Uummaata Oromoo, Maadheewwaan ABO, Gootota Barattoota Oromoo , Humnoota Qabsoo Bilisummaa Oromoo, WBO ABO fi sabboontoota Ilmaan Oromoo waliin Ta’uudhaan Kabajamuuf kan jiruu AMAJJIIN TOKKO Guyyaa seenaa qabeessaa akka daawwitiitti ija uummata Oromoo jalaa hin badnee bifa addaan kabajamuuf jira.
Haala Kabaja Guyyaa WBO Amajjii Tokko Kan bara 2017 bifa garaagaraan kabajamuuf jiru ilaalchisuun Qabxiilee Ijoo ta’an 6 Irratti fuulleeffachuun Oromiyaa Godinaalee Cufaa irratti akka Kabajamuuf Qeerroo Bilisummaa Oromoo irra Ibsa gabaabaa kenname.
1. Uummatni Oromoo akka uummataatti roga hundaan of humneessuu, waraanaa wayyaanee Oromiyaa goolaa jiruu of irraa ittisuuf ijaaramuu fi caalaatti of qopheessuu, waraanaa Bilisummaa Oromoo WBO ABO jabeessuun waliin hiriiruun qabsoon bilisummaa Oromoo daranuu jabaatee akka itti fufuu Qeerroon Bilisummaa Oromoo guyyaa seenaa qabeessa kana ilaalchisuun dhaamsa qabsoo uummata Oromoo hundaaf dabarsa!!
2. Mootummaan Wayyaanee maqaa ‘Master Plan’ jedhuun uummata Oromoo irraatti duula sanyii balleessuu (Genocide ) gaggeessa ture ammas itti fufuun dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo sababaa kanaan wareegaman lubbuu namootaa nagaa 3500 olii wareegamee jiruu irraa dhaabbatee ‘Masteer Pilaanicha’ ammas hojii irraa olchuuf dhaadachaa jiraachuun wal qabatee yeroo kanatti dhiiga obboloota keenyaa fi uummaata keenyaa waliigalaatti qoosuun waan hundaan olitti dhiigaa kan nama danfisuu fi wareegamaa caaluuf akka qophoofnuu nu gochaa waan jiruuf Uummaatni Oromoo Oromiyaa fi Aaddunyaa irraa jirtan dammaqinsa guddaan harka wal qabannee akeeka wayyaanee dura akka dhaabbannuuf Amajjii tokkoo sababeeffachuun Waamichaa keenyaa gadi jabeessuun isiniif dabarsina!!
3. Qeerroon Bilisummaa Oromoo Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG itti fufinsaan uummata keenyaa qindeessuu fi hiriirsuun qabsoo Waloo fi tokkummaan gaggeessaa kan jirruu, Warraaqsii keenyaa abbaa irree wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDOtti xummura gochuuf yoom iyyuu Caalaatti tarsiimoo Warraaqsii xummuraa mootummaa abbaa irree hordofuu qindeeffachuufi aanjeffaachuun dhaadannoo qabsoon hanga bilisummaatti jedhuun qabsoo bilisummaa Oromoo galiin gahuuf warraaqsaa finiinsaa jiraachuun keenyaa uummata Oromoo hundaaf ifaadha. Guyyaa seenaa qabeessaa kana Kabaja Guyyaa WBO Amajjii Tokko ilaalchisuun ammas Qeerroon Bilisummaa Oromoo ummatni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffachuun biyyaa keessaa fi biyyoota alaa garaagaraa keessaatti nu waan danda’uu hundaan nu cina hiriiruun falmannee qabsoo ilmaan Oromoo kumaatamni irratti wareegamee, miliyoonootni irratti hidhamanii hiraarfamaa jiraniif kumoota dhibbootaan irratti madeeffaman galiin akka geenyuuf waamicha keenyaa gadi jabeessuun dabarsina!!
4. Uummatni Oromoo waan Qabsoo hidhannoo fi Qabsoo gitaaf barbaachisuu hundaa (humna namaa, dinagdee , yeroo ofii kennuu fi ofkenninsaa fi deeggarsa meeshaa waraanaa ) WBO ABOf gochuun waraana wayyaanee aangoo irraa darbuu danda’uu as baasuun dirqama haala yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo gaafatu ta’uu Hubachiisuun, dhimma kana irraatti uummaatni Oromoo , diasporaan Oromoo, beektootni Oromoo fi Actiivistootni dhugaan saba Oromoof qabsaa’aa jirtanii fi Miseensootni WBO duraanii dirqamaa fi haallii isiin dhiibee biyyoota hambaa garaagaraa keessaatti argamtan irratti xiyyeeffannoo gochuun WBO cina dhaabbachuun furmaata waara irratti akka hojjettan gadi jabeessuun waamicha dirqama Oromummaa isiniif dabarsina!!
5. Hidhamtootni ilmaan Oromoo mooraa Manneen hidhaa wayyaanee fi mooraa waraanaa wayyaanee keessaatti miliyoonotaan hidhamanii dararamaa jiran hundii yakkamtoota miti, Oromoodha malee kanaafuu ilmaan Oromoo nagaa badii tokkoo malee waan gaaffii mirgaa gaafateefi dhugaa saba Oromoo dubbaateef Oromummaan yakkuun maqaa shoroorkeessitoota jedhu itti maxxansuun hidhuun dhaabbachuu qaba, kana dhaabsisuufi atattamaan akka hiikamanii maatii isaanii fi uummata isaaniitti dabalamaniif furmaatni gaaffii hin qabnee qabsoo Warraaqsaa biyyoolessaa Oromiyaa FXG daranuu jabeessuun itti fufuu ta’uu hubachuun, uummaatni Oromoo hundii waan danda’uu hundaa fi karaa dandahu hundaan Qeerroo biilisummaa Oromoo cina dhaabbatee falmaachuutti jabaannu waamichaa qabsoo gadi jabeessuun dabarsina !!
6. Yeroo kanatti Oromoon akka dhuunfaattis tahee akka Jaarmiyaa Siyaasaatti waldhiibuu dhiisee Qeerroo Bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuun FXG jabeessuun diina ummata Oromoo kan ta’ee Mootummaa Wayyaanee dhiibuu irratti akka xiyyeeffatu waamicha eenyummaa dabarsina!!
Bifa kanaan Amajjii Tokko guyyaa WBO kan Barana 2017 bifa adda ta’een kabajachuuf Qeerroon Bilisummaa Oromoo Ibsa gabaabaa armaan olii uummataa Oromoo hundaaf dabarsuun ammas irraa deebinee barri kan abbaan irree itti kuftu, kan injifannoof bilisummaa, walabummaa fi nagaaf tasggabbii uummata Oromoo hundaaf haata’uu jechuun irra deebi’uun dhaammatna!!.
Injifannoon Uummata Oromoof
Gadaan Gadaa Bilisummaati!!
Muddee 27/2016 Finfinnee, Oromiyaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa