SRINA GADAA -UNISCO-HAYYOONNI OROMOO MAAL JEDHAN?-

Waa’ee Galmeeffamuu sirna Gadaa Keenyaatiif hayyoota keenya,

Prof. Mohamed Hasen

Prof. Asafaa Jaallataa

Prof. Gulummaa gammadaa

Prof. Hisqeel Gabbisaa

Obbo Jawar Mohamed

fi 

Maanguddoowwan biroon waan jedhan dhaggeeffadha!

As kana tuqaa dhaggeeffadha!

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa