PIROFESSOR ASAFA JAALLATAA GAAZEXEESSITUU TIGIST GAMMEE FAANA HAALA QABSOO OROMOO IRRATTI WALIIN DUBBII TAASIFTE!

Haala Wal’aansoon Oromoon itti jirurratti Gaazexeessituu VOA Tigist Gammee Pirofesor Asafa Jalata waliin dubbii taasiftee jirti!

Gaaffilee bu’uuraa,

                                                                               –
1. Qabsoon Oromoo biyya moo ala jira?eessa jira?
2. Gaheen Diyaaspooraa maali?
3. Dhaloonni miidhama akkamii keessa jira?
4. Shororkeessaa dhugaan TPLF moo Oromoodha? fi kkf deebii kennaniiru hidhaa kanaa gadii dhaggeefadha

KANA QUQAA DHAGGEEFFADHAA!

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa