BINEENSARRAA BARADHAA!-SEENESSAA QEERROO’tiin-Eessaarraan dhufte? jennaan, Karaa aaraa qalloo sanaatiinan ba’ee dhufe jette ‘qalameen! Warri Hulluuquxanii

Eessaarraan dhufte? jennaan, Karaa aaraa qalloo sanaatiinan ba’ee dhufe jette ‘qalameen!

Warri Hulluuquxanii 

OromoRevolution Dhaamsa Gabaabaa Vedio Bineensoota kana irraa waa Haa barannu.Oromoon yeroo eebbisiisuu:
✌ Ilmi kan abbaa dhalchee haa ta’uu!!
✌ Dhugaan kan abbaa dhugaa haa ta’uu!!
✌Mirgi kan #Abbaa_Mirgaa haa ta’uu!!
✌Biyyi kan Abbaa biyyaa haa ta’uu!! Fi kkf jedhee eebbaan murtii dhugaa kenna.
Wacii waraabeyyii kanaa fi waraabessii baay’atee Yuuseef abbummaa mirgaa leencaa fudhachuu hin dandeenye. Mirgi kanuma isa ajjeeseeti , tarii waraabeyyiin kun bu’aa irraa argachuu danda’uu; isumayyuu yoo amalaa fi qalbii qabaatan.
Ilmi namaa illee amala waraabessa fi Leencaa kana hinuma qaba. Har’as dubbiin ilmaan Oromoo tokko tokko social media irratti haasawaan argaa jirra.
“Dura adeemtuun jagnaaree?
Dudubbattuun gamnaaree?” Jedhee geeraraan.
Egaa mee Gaafa Abbaan Dhugaa fi Abbaan Mirgaa Dubbatuu Waaqnis wajjiin dhubbata, dhugaanis ragaa isaa waliin dhaabbatee falmata, Kun #seeraa_Oromoo_seeraa_waaqaaf_nama_gidduu jiruudha. Mirgi isa tokkoo isa tokkoof dabarfamee hin kennamu wacaa fi social media irraa yuusuudhaanis gootummaan hin argamu. #Gootummaan qabsoo saba ofii ijaaranii tokkummaa jabeessanii Tarsiimoo warraaqsaa qindeessanii warraaqsaa dhoosaanii diinaa raasanii falmatanii falmachiisuu keessaan dhufti, wareegamaa qaaliif of qopheessanii fakkeenyummaa qabaachuun gootummaa hin haalamne galmeessuun as baati dubbiin. Kanaafuu warrii har’a wacabbaraa fi summii siyaasaa fafacaaftaan yeroon utuu of sirreesitanii yoo Oromummaa fi roorrifamuun Oromoo isinitti dhagaahame dhuguma Waamicha Oromummaatu manaa isiin baasee ta’ee sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo #FXG adeemaa jiruuf dirmannaa keessaan jabeessitanii dirqama keessan ijaaramuu fi wal ijaaruun utuu bahattani waan karaa fi wayyuudha kun dhaamsa keenya Oromummaati. Vedio Bineensoota kanarraas baradha hin baduu.
Dhaamsii kun ilmaanuma Oromoo utuu beekanii fi hin beekiin waanuma argan laaqanii bukkeessaa olaniif barnoota akka taatuuf malee warra Ergama Wayyaanee qaban hin ilaallatu, Oromoof gorsa jennee amanna.
#Seenessaa_Qeerroo tiin.

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa