XIINXALAAFI QEEQA IJARSAA KORA ATLANTAARRATTI TAASIFAMEEF MARSARIITII KANA KEESSA SEENUUN DHAGGEEFFADHA; WALIIFIS DADDABARSA!!!

Ashamaa Oromoo,

Qeeqaafi Xiinxala Kora Atlantaa’rratti goone kana ‘Kutaa 1ffaa fi Kutaa 2ffaa kana marsariitii keessanirratti Oromoon hundumtuu akka dhaggeeffatuuf waliif daddbarsa.

Mariif achi deemnee biyya Atlanta
Dhimma Oromootaa kan dhufuufi kan qaataa

Yaada burqsiifnee hiree saba keenyaa
Yaadan tokko taanaan waa gochuu dandeenyaa

Jennee mariyannee naanneessinee yaada
Dubbii bilcheessachuun silaa nutiif aadaa

Waan sabichi dhumeef tokko lama jennee
Seenaa ammaa miti kan duriirraa kaanee

Waan afaaniis kaafnee hiree murteeffannaa
Itoophiyummaa sana nibalaaleffannaa

Ofiin of bulchuudhaaf xiinsammuun qaramnee
Gandaaf laga jechuun saba qooduu dhiifnee

Natu beekaaf cimaan akka iddootti galuuf
Sabni dhumaa jiruuf kabajaan haata’uuf

Oftulummaaf xiiqii namalee isin doofaa
Akkuman barbaadeetti anuma sinoofaa

Kan jedhamu hundisaa bakka akka hinqabaanne
Sabaaf akka lollu walumaan dhaabanne

Dhiiga ilmaan Oromoo isa biyyaa jiguu
Gumaa isaanii baasuuf hundumtuu akka fiiguu

Seenaan dugduubumaa ka’ee dubbifamee
Nurraa gadi cabee kannutti akeekame

Fuulduree Oromoof hunduu gahee qaba

Inni sabaaf du’e qooda maaliif dhaba?

Bishaan asii gadiin olmaaf galagale

Sabni afaan tokkoo maaliif wal-wallaale?

Isa tokko ajjeesetti kaan maaliif geerara?

Dubbiin karaa maqnaan tasa hintaatu fala

Dhugaan iddoo qabdi sobaan hinlaaqamtuu
Damma afaan dibachuun shiraan hinlaafamtuu

Jechuun walii gallee sabni harki caalaa
Mee kan itti aanummoo walumaan ilaalla!!

Kutaa 2ffaa

https://www.youtube.com/shared?ci=j_XxYsd5aUg

Kutaa 1ffaa

 

 

KUTAA  2ffaa

 

kutaa 1ffaa

 

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa