FACE BOOK’ AFAAN OROMOOTTI HIIKUUF KOREEN HOJIITTI SEENU HUNDAA’E!!

FACE BOOK’ AFAAN OROMOOTTI HIIKUUF KOREEN HOJIITTI SEENU HUNDAA’E!!

Facebook Afaan Oromootti akka hiikamu gaafachuuf yaada ka’aa ture milkeessuuf bulchiinsa Facebook kan qunnamu, akkasumas tarii yoo barbaachise duula godhamuu qabu kan qindeessu, koreen namoota ja’a of keessaa qabu ijaaramee hojiitti seenneera. Hojiin keenya inni jalqabaa dhaabbata Facebook qunnamuun Afaan Oromoo akkuma afaanota gurguddoo addunyaa kanaa Facebook irratti akka fayyadamuun danda’amuuf iyyata galchuu dha. Bulchiinsa Facebook karaa ta’uu qabuun qunnamuun cinaatti, namni Afaan Oromoo dubbatu kan Facebook fayyadamu hammam akka baay’atu tilmaamuuf akka isaan dandeesisutti dhiibbaa uumuuf fuula (page) ‘Facebook Afaan Oromootiin‘ (FAO) jedhamu ijaarree jirra. Isa kana irratti waa’ee Afaan keenyaa hubannoof waan ta’u barreessina, irratti mari’anna, akkasumas karaa ittiin dhimma kana ilaalchisee wal qunnamnu ta’a! Yaada nuti kaaneef kana irratti namootni walii galtan marti ‘Like’ fi ‘share’ gochuun akka hirmaattan kabajaan gaafanna. Dhimma waloo keenya walumaan hojjenna waan ta’eef fuula kana namoota keenya biratti beeksisuun alatti yaada qabdan fuula kana irratti maxxansuun ykn ergaa keessaatiin (inbox) nuuf barreessuun nu qunnamaa.

Galatoomaa!

Koree Qindeessituu FAO

1. Geshere Abdisa

2. Hunde Dhugassa

3. Mohammed Ademo

4. Beekan G Erena

5. Bikila Etana

6. Asaffaa M Wakjira

‘FACE BOOK PAGE’ keenyaaf as tuqaa!!

12821349_1161898160487955_768987205887809491_n1175481_154813538052733_1023091488_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa