FACEBOOK KEENYA HATAMUU ISAA AKKAMIIN BEEKNA? FURMAANNI ISAA MAALI? SHARE WALIIF GODHAA (Fawaz Ahmad Oromiya) irraa…

FACEBOOK KEENYA HATAMUU ISAA AKKAMIIN BEEKNA? FURMAANNI ISAA MAALI? SHARE WALIIF GODHAA (Fawaz Ahmad Oromiya) irraa…

Yeroo hedduu hiriyyoonni kiyya kan fb karaa keessaatiin dhufuun gaafii kana na gaafachaa turtan, gaaffiin kuni ilmaan Oromoo hedduu biratti gaafii tahee hafe. Kanaafin gabaabsee kana isiniif qooheessuuf dirqame. FACEBOOK KEENYA HATAMUU ISAA MAALIN BEEKNA? fb keenya hatamuu isaa kan ittiin beeknu keessaa

1, SETTING keenya jala galuun iddoo SECURITY jedhu cuqaasuun(tuquun) ACTIVE SESSION kan jedhu jalatti iddoo WHERE YOU’RE LOGGED IN jedhu irratti lakkoofsa isiniif fidu ilaaluun hubachuu dandeessu, fkn lakkoofsi san yoo 30 tahe iddoo 30 irraa seenuu keessan ibsa, kanaaf iddoo “WHERE YOU’RE LOGGED IN” jedhu tuquun iddoo fi yeroo akkasuma gosa bilbila ykn koopitaraa kan Akkaawuntii(Account) fb keenyaan seename nuuf fida waan taheef san ilaaluun hatamuu isaa hubachuu dandeenya.

2, Yoo wanti nuti post hin godhin maqaa keenyaan Post tahe. 3, Message nuti hin barreessin yoo argine.

4, Link nuti quba hin qabne like tahee yoo argame fi kkf dha. FURMAANNI ISAA MAALI??? Hatattamaan SETTING keenya jala seenuun(galuun) iddoo SECURITY jedhu cuqaasuun(tuquun) “ACTIVE SESSION” kan jedhu jalatti iddoo WHERE YOU’RE LOGGED IN jettu tuquun wantoota armaan gadii kana hubachuu dandeenya.

1, yeroo fb keenya bilbila ykn koompitara biraatin seename fi

2, iddoo(bakkaa) irraa seenamee jiru akkasuma

3, gosa bilbilaa ykn koomlitaraa(computer) akkaawuntii(Account) keenyaan fayyadamamaa jiruu hubachuu dandeenya. kunis erga WHARE YOU’RE LOGGED IN jedhu jala seenne. TIME: kan jedhu yeroo ibsa LOCATION: kan jedhu iddoo yoo ta’u DEVICE TYPE: jechuun ammoo, gosa bililaa ykn koompitara akkaawuntiin keenya itti seenamee ibsa. -Kanaaf SETTING>>>SECURITY>>>WHERE YOU’RE LOGGED IN, kan jedhu tuquun akkuma dura isiniif ibsetti, iddoo fi yeroo fb keessan itti seename ilaaluun mallattoo (X) kan duratti argamu sana, tuquun yeruma sanitti iddoo irraa fayyadamamaa jiru san irraa cufuu dandeenya. -Akkasuma yeroo SETTING jala galuun SECURITY tuqxan, LOGIN APPROVALS ON jedhu ON godhuun yeroo akkaawuntiin keessan iddoo biraa irraa seename NOTIFICATION akka isiniif fiduu godhuu dandeessu. Kanaaf LOGIN ALERT kan jedhu ON godhaa. Kana mees furmaanni biraa ni jira yeroo biraa ballinaan walitti deebina.

Ani kan isiniif qioheesse Obboleessa keessan #Fawaz_Ahmed_Oromiya ti Horaa bulaa #Share godhuun waliif dabarsaa, Gadaan gadaa bilisummaati. #Injifannoo_Ummata_Oromoof

14875010_1601824599831313_591124332_n 14877643_1601453816535058_1871062686_n 14886084_1601745249839248_2068507520_n 14610869_749979358473629_2641280639026119660_n 14805390_1598855353461571_571185745_n 14801014_1595486097131830_1067498342_n 14801014_1595486097131830_1067498342_n-1 14800845_1594715677208872_993857122_n 14800804_1594455563901550_1222903450_n 14794078_1594586527221787_1683129887_n 14793822_1120372991373617_787769373_n 14793811_1599121176768322_133028092_n 14793785_1594422547238185_608831423_n 14720429_1164384150296015_3683364682035139769_n 14718841_751013871703511_7373528102553204872_n 14696854_1595472277133212_1987368484_n 14696854_1595472277133212_1987368484_n-1 14690911_555945944593986_6788780190895244596_n 14610869_749979358473629_2641280639026119660_n 13900480_1596759893671117_1118312081_n 12096541_10153660494244483_7545539082469651393_n 14825677_1595663730447400_153002470_n 14826196_1596482330365540_2043345406_n 14825795_1595239513823155_1218466658_n 14914708_1600337733313333_706158879_n 14914864_1600158856664554_1762858522_n 14875421_1600232373323869_1420917444_n14825677_1595663730447400_153002470_n 14825691_1597873876893052_1698370583_n 14877257_1597892876891152_94853976_n 14886345_1597897936890646_976816848_n 14877073_1597937793553327_730005245_n 14877061_1597972720216501_217202846_n 14872410_1598009066879533_1588566048_n 14570467_1597470810266692_8405792619884966748_n 14885886_1598014033545703_471802611_n 14877057_1598034146877025_1950788297_n 14886302_1596519503695156_477885547_n 14885783_1596741273672979_626566501_n 14877686_1596601050353668_625744428_n 14877051_1596720817008358_1253468515_n 14877012_1596576380356135_1205361093_n 14876393_751242021680696_530796886_o 14875080_1596687023678404_1470525973_n 14874836_1596518057028634_172604979_n 14872586_1595384230475350_1510028602_n 14872433_1596868360326937_538967429_n 14826465_1596830060330767_2133496903_n 14826196_1596482330365540_2043345406_n 14825795_1595239513823155_1218466658_n 14800845_1594715677208872_993857122_n 14801014_1595486097131830_1067498342_n-1 14801014_1595486097131830_1067498342_n 14813699_1594709170542856_538749698_n 14825525_1595563617124078_814370394_n 14825731_751240171680881_2143868157_n14590227_1237250553011626_5267471175011913653_n 14826326_1596234803723626_1942697636_n 14877921_1596265843720522_1415925777_n 14793938_1596265930387180_1107586742_n 14875284_1596265943720512_569519001_n 14877921_1596265843720522_1415925777_n-1 14875090_1596266013720505_55398053_n 14826234_1596331683713938_799709351_n 14826234_1596331683713938_799709351_n-1 14872586_1595384230475350_1510028602_n 14825795_1595239513823155_1218466658_n 14813699_1594709170542856_538749698_n 14793785_1594422547238185_608831423_n 14794078_1594586527221787_1683129887_n 14800804_1594455563901550_1222903450_n 14800845_1594715677208872_993857122_n 14801014_1595486097131830_1067498342_n-1 14801014_1595486097131830_1067498342_n14793769_1589386374408469_1117191900_n 14715615_1810504322543066_7280816039610943362_o 14686319_1587981631215610_179667796_n 14632813_1232224713514210_6869282104272867128_n 14448829_1797280850485261_7723501089243586490_n 14055792_1589042531109520_1381831033_n 14805569_1589103601103413_695944477_n 14805569_1589103601103413_695944477_n-1 14804737_1589109367769503_1149531807_n 14800892_1589441737736266_1851858221_n 14800892_1589236441090129_99427883_n 14800826_1588985487781891_1643410171_n 14800826_1588985487781891_1643410171_n-1 14800813_1589412331072540_150957861_n 14797298_1589440111069762_345801400_n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa