HIDHAMAAFI AJJEEFAMAA BALBALA BILISUMMAA GEENYEERRA

Hidhamaa fi Ajjeefamaatuma Balbala Bilisummaarra Geenyeerra.

Ummanni Oromoo Dhugaa namaa dabsuuf, haqa namaa sarbuuf qabsaawaa hin turre, qabsaawaas hin jiru, Oromoon haqa isaaf qabsaawaa ture. Haqa isaaf qabsaawaa jira. Kan dhiigni ilmaan Oromoo kumaa kitilaadhangalahaa jiru haqa ummanni Oromoo akka sabaatti dhabe deebisuufmalee akka iccitiin biraa hin jirre eenyufuu ifaadha. Qabsoon kun ammoo amma mirgi abbaa biyyumma, walqixummaa fi bilisummaan Oromoo kabajamutti kan itti fufu ta’uunis akkasuma ifaadha. Qabsoon keenya, qabsoon haqaaf , wal qixxummaaf, mirga abbaa biyyummaa keenya kabachiifachuuf taasifnu kun, akka argaa fi dhagahaa jirru baayyeen keenyas akkuma irrattis hirmaachaa jirru sadarkaan har’a irra jiru akkaan boonsaa fi abdachiisadha, diina rifaasisee lammii gammachiisaa jira. Dhiigni gootoota keenyaa, lafeen ilmaan Oromoo akka bade hin hafin ragaa bahaa jira. Injifannoolen gurguddoon galamaahaa, qabsoon keenya barootaaf itti dhiignee fi itti cabne firii naqachaa jira. Qayeen gabroonfattootaa, qayeen saamtootaa barbadaawaa fi dukkanaawaa qayeen Oromtichaa ammoo ifaa jira. Qayeen Oromoo saamtootaa fi ergamtoota irraa qulqullaawaa jira.

Har’a diinni keenya kan waggoota 25n darbaniif nu garoonfata fi nujjeesaa, kan nu hidhaa fi nu saamaa turte wayyaaneen FXG ummanni Oromoo gaggeessaa jiruun dhiphuu hamaa keessa jirti. Dhiphuu hamaa kanarraayis kaatee gutummaa Oromiyaa keessatti waraana ishii Aga’aazii bobbaaftee dhalataa Oromoo dhiiraa dubartiin , xiqqaa guddaan jumlaan fixaa jiri. Keessumaa erga FXG gutmmaa Oromiyaa keessatti finiinee ka’ee as wayyaaneen waraana ishii ajjeechaa muxeeffate aga’aazii bobbaaftee ajjeechaa fi dararaan raawwataa jirtu akka malee hammaateera. Baatilee 11n darban keessatti qofa osoo ajjeechaa jumlaa Hora Arsdiitti onkololeessa 2 bara 2016 raawwatte hin dabalatin namoota 1000 ol dhukaaftee fixxee jirti.

Kan onkololeessa 2 bra 2016 hirmaatoota ayyana irreecjhaa irratti raawwatte ammoo akkaan sukanneessaa fi kan amma ammaatuu lakkoofsi isaa adda hin bahin yoo xiqqaate namoota dhibba 500 ol ta’uudha. Kan Ergasii asiyiis guyyaa guyyaan dhumaa jiran ilmaan Oromoo hanga hin qaban.Kanneen mana hidhaatti manakaraaraa jiran hayyoonni Oromoo danuudha. Biyyaa kan baqatan, kanneen bakka buuteen isaanii dhabame akkasuma manni haa lakkaawu. keessumaa yeroo ammaa kana gutummaa Oromoomiyaa keessatti duguuginsi sanyiiti wayyaaneedhaan ummataOoromoo irratti raawwachaa jira. Ajjeechaan jumlaa, Namoota ukkaamsanii essa buutee dhabamsiisuun akka sirnichaan akka fala
xumuraatti fudhatameera.

Qabeenya Oromoo saamuunis kan yeroo kamiituu caalaa babbalatee jira. Walumaa galatti yareeoo ammaa kana sochii
wayyaaneen bara bittaa fi saamichaa dheereeffachuuf taasiftuu fi FXG ummanni Oromoo murna tanarratti gaggeessaa jiruun impaayeerri Itiyoophiiyaa dhiphuu hamaa keessa jirti jechuutu danda’ama. Ummanni Oromoo ajjeechaa, hidhaa fi darraaa akkasumas saamicha wayyaaneen barootaaf gaggeessaa jirtu kana ofirraa kutuuf fincilarra jira. Fincilli kun akkuma dirreetti muldhachaa jiru firii naqachaa saboota biraafuu fakkeenya guddaa ta’aa jira. Wayyaaneen waan qabduu fi gadi dhiiftu wallaaltee ajjeechaa jumlaa raawwchaa jirti, kan fagoo dhiifne ajjeechaa jumlaa nama nagahaan irreeffannaaf baheerratti dhukaasa banteen yakka sukanneessaa Bishooftuu Hora arsadee irratti onkoleessa 2 bara 2016 gaggeessitee yoo kaafnee ilaalle ammam akka badii kutatte ifatti muldhisa. Qarqara boollaa gahuu sirnichaa argisiisa. Qabsoon ummata Oromoo FXG egalle akka bara garbruummaa nurraa kutuuf dhihaate muldhisa. Osoo ajjeefamnuu .. osoo hidhamnuu akkuma eenyuyyuu ragaa bahuu danda;utti balbala bilisummaarra geenyeerra. Onkolooleessa 2 bara 2016 qeerroom dargaoonni kutatoon lammii isaaniif dhaabbatan, kan seenaan isaan hin daganne, waltajjii wayyaaneen irraa holooluuf qopheeffatte Bishooftuu Hora Harsadeetti argamuun daawoon daawoon TPLF, daawoon …wayyaanee jedhaniiru. Qabeenya diinaa gubuun, lukkeelee wayyaanee miseensoota OPDO fi kanneen biroo irratti tarkaanfiin WBO fi qeerroon fudhatamaa ergamtoonniis Oromiyaa keessaa baqachaa jiru. Kanneen akka Fayyisaa Leellisasaa fi atleetonni biroo ammo akkuma hunduu quba qabnu ennaa olompikii Riyoo

Dabalatee ennaa iddoo gara garaatti kaatanii injifatanii galanittidhugaa Oromoon qabu addunyaa hubachiisuun seenaa dalaganiiru. Dalagaas jiru. Kan sabboontoota Artiistoota Oromoo ammoo silaa lakkaawamee hin dhumu. Hawaasi Oromoo biyya alaas achittis lukkeeleen wayyaanee dhabamuu baataniis hojii deeggarsaa, hojii dippiloomaasii lakkaawwamee hin dumne raawwachaa jira. Walumaa galatti alaa-manatti qabsoon ummata Oromootin wayyaanee irratti gaggeeffamu cimeera, gara
balabala bilisummaatti kalaayeera. Caalaatti cimuus qaba. Akkuma “ ilkaan socho’e osoo hin buqqaane hin hafu” jedhamu san, sirni Wayyaanee buqqayee baduuf qaraqara gaheera. Mootummaan faashsitiin nufixaa bahee fi jiru kun sochiin isaa ammaa martuu sochii abdii kutannaa ta’uu ifatti mirkaneessaa jira. Haata’uutii dadhabaa jira, ykn dadhabee jira jennee daqiiqaaf of dagachuu hin qabnu, qabsoo keenya FXG bakkayyuttuu fininsinee itti fufuu qabana. Holola riifoormii jettee Wayyaaneen odeessitu kamuufuu gurra kennuuraayis of eggachuun akkaan barbaachisaadha. Alaa manatti irreen keenya tokko ta’ee qabsoo ummanni keenya irratti dhiigaa fi dararamaa jiru kana firii itti horuun dubbii Fardiidha! Kan gabrummaa jalaa nubaasee
bilisummaa nu gonfachiisuus isuma///
IUOf!

riot 14593508_1952246741669024_753427686_n 14585301_1570575472956226_849219673_n 14569844_1570697192944054_2054723713_n 14569079_1570555112958262_407955965_n 14556023_1570030863010687_1119374041_n 14555811_1570898049590635_1565995353_n 14397303_1570587216288385_575895004_n

unnamedd unnamed unnamed-4 unnamed-3 unnamed-2 unnamed-1 14581350_10102573978148953_1694899856723977813_n 14572932_10102574084081663_3842077144836532557_n 14570805_10102573978313623_4822577827586813851_o 14570765_10102573978049153_8884079569812275773_o 14568254_10102574010084953_3889915924969053324_n 14568216_10102574035384253_4630941674821879598_n 14568057_10102573982954323_5775223773653845838_n 14563586_10102574035179663_6887046391953251633_n-1 14563360_10102574035249523_5261524144953081356_n14563347_10102574005863413_3149245921730167330_n 14563317_10102573974017233_1329386331755776450_n 14550768_1123473751066287_409957414_o 14550662_1123454704401525_1249498660_o 14523237_10102574035169683_650191326607123730_n 14522891_10102573978193863_4896334410413541538_n 14516488_10102573985499223_914980139382610847_n 14500348_10102574005828483_8494962817475543949_o 14495531_10102574308092743_6117811879405047254_n 14492552_10102573985134953_3490163941298966734_n 14479703_10102574036846323_3411245121639852000_n 14469611_10102573973972323_7350033657322400322_n 14468285_10102574084081663_3842077144836532557_o

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa