Haadhoo koo…./-Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)

…..Haadhoo koo….
Afaan hin kirkirree ijas hin libsannee
Kan gammachuu himuuf qophaaye fakkaatee
Suufiisaa uffatee mataa ol qajeelchee
Ija safuu hin qabne soogiddaan dhiqatee
Arraba taakkudhaan of keessaa gad-yaasee
Akkuma areeraa boqott-habbuuqqatee
“Shororkeessitootaaf murteen dabarfame
Jaatamni hidhameet sadi bilisoomee
Qabeenyi ummataa waa badee hin hafne
Cimina ummataan yakkamaan qabamee
Murtee haqa qabuun too’annaan milkoome…”

Jedhee yoo dubbatu TVn boqqollodhaa
Mataarra na ba’ee naheen lafa dhahe
Gurrarraa na iyyeen owwaattuf owwaadhe
Gootota abdadheen anis iyyuuf ka’ee
Amboo keessaa iyyeen harar kaasa jedheen
Salalee abdadheen birmannaaf qophaayee
Arsii kootti goreen Jimmaas onnachiisee
Boorannis hin hafu yoo Gujiin waammate
Ilmaan Abishee fi Baaroo Tumsaa taanee
Yaa qabsiisnu qabsoo iddumma jirrurraa
Jaanjoftee yaa kuftuu wayyaaneen teessorraa
Gad haa gadhiisisnu jaallawwan bilisaan

Anaa kee haadhoo koo hin hafuu booreen kee
Amboo keessa jirtuu iddoo dhiirri marge
Isin ogguramnaan gootni ni rafaaree?
Ishee hafte santuu itti dhuma malee
Isin nyaattee hin haftu fakkeessituu sareen
Jabaadhaa haadhookoo Oromoonni martuu
Isin bulchaa hinhaftuu ilmaan warra mortuu

Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa