Anamoo hunduma marachaa??-Abdii Guuttataa Dilgaasaa Oromiyaarra

Anamoo hunduma marachaa??
,
Roobuuf duumessaa’ee
Qaqawwisee roobee
Rooba yandoo buusee
Wal sardee wal qabee
,
Akka abaarsa wayii
Yoo roobu roobni cabbi makoo
Biqilaa midhaanii yoo dhahu firako
,
Abdiif abdatamaan
Gaaddisi keenya borii
Yoo kichuun laamshahu
Lolaan hidda ciree
Yoo biqiltuun godaanee
Aariif hunduu gumgumee haasahu
,
Anamoo hunduma maraachaa??
Jiruuf yakki hameenya
Yoo har’a gaddaa
Borisoo gadduma dhageenya
,
Anamoo hunduma maraachaa?
Baakka bokkaa dheessan barbaadanii dhabuun
Bakakkaa namtolcheen
Ajjefamaa dhumuun
,
Naanoo na maraacheem
Fayyaan jedha malee
Fayyaa maaliin qaba
Maraadhee akka malee
,
Fayyaa na marache
Maraatuu huccuu keessaa
Gaaddisa baqaaf abdii boriin dhabe
Abdii qaama keessaa
,
Baargamoonkoo
Alaas manaas waliif hin harkisu
Qilleensaa walirra dabarsu
,
Fedhan afufanii
Qilleensaan wal raasu
Gaaddisa naa ta’uuf
humaa waa hin yaadan
Walirrat afarsu
,
Anaan hongeef rooba cabbii
Bakakkaa kaabaarra
Dhaanamuu cabbiidha
Cabbii natti caalu dhagarra
,
Na dhaanaa shirrisee
Qaqawweesaa buusa
Binii koo hin hambisu
Natti beekee na kaasa
,
Anamoo hunduma maraachaa?
Halli jiruu keenya
Wal gaansi jal’ina
Wal dhaluu dhageenya
,
Maan kophaa maraadhaa?
Kottu nii maraanna
Tarii yoo maraatan
Gammachu arganna
,
Moo ati akkakooti
Maraatuu of dhoksu
Maraachuusaa irra dibee
Kan keessaan dabarsu
,
Ani maraatuudhaam
Maafan hin maraadhu
Yoon maraadhe wayya
Yoos kanan nagaa argadhu
,
Bara hongeef caamaa
Roobu rooba hamaa
Bara aarii bitanii
Daldalaa baayisan
Bara dhugaa suuqaa
Soba suuqaa baasan
,
Anamoo hunduma maraachaa??
Barri lakkuu shiraa
Shira nu quucarsu
Qucarsaa quucarsee
Quucarsamaa kaasu
,
Anamoo hunduma maraacha?
Maraatuu maraatummaa qaana’u
Maraatuu of dhoksu
Sobee bakkeen uffatee
Dibee bareechee of foksu
,
Egaa an maraadhe
Kunoo of mul’ise
Maraataa ta’uukoo
Maan sobee deema soka
Maan dhoksa maraataa ta’uukoo
,

13592715_1708077126110466_6096873915196354192_n
Abdii Guuttataa Dilgaasaa

Oromiyaarra

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa