YAA WAAQA UUMAMAA!!!-Bakkasaa Tumsaa Ittaanaa

YAA WAAQA UUMAMAA!!!
—————————

13450077_1708497816066384_5106472877993595236_n
Feetu ni roobsita aduukees aguugdee.
Biqilaa ol baafta dachee keessaa dhiibdee.
Afaan hunda beekta kan bineensaaf namaa.
Siif magan jedheera gooftaa macca hundumaa.
Dacheen wal cacaaltee gaaraafi hallayyaa.
Akkati uumteetti kaan miilaan
adeemee kaan garaadhaan loya.
Maaltu si komata hojii kee isa raajii.
Takkaallee hin qabdu moortuuf amajaajii.
Dukkanni abboomamee darabeesaa beeka.
Guyyaa yeroon hatu secondii walakkaa.
Toorati keesseerra imalanii galu.
Seerakee eeganii kabajanii bulu.
Garuumee gaaffiinkoo kan narka bubbulte.
Waa’ee sabakootii mee maaluma jettee?
Si beekahootiiyoo oromoon durumaa.
Siif safuu buufatee walitti araarama.
Uumaakoo siin jedhe birraafi arfaasaa.
Bara beelaaf hongee si kadhata arrabnisaa.
Kana nurraa kaasi nuufis araarami.
Nurraa qabbaneessi ibidda akka giimii.
Lafaafi horii keenya hin dheebossin jedha.
Dubbiin akka cookkoos isaaf haraamuudha.
Mee maalumafiree akkas gaafa taanu.
Barri nurra darbeem utuma iyyinuu.
Waraansa bar meeqaa madaa hin fayyine.
Fala utuun argatin baanneetu jiraanne.
Qaalluun ofii qabnuuf kan biyya adda addaa.
Hanga beekumsasaa dubbateera hooda.
Hunduu wixxifatee karaa bahaa dhabe.
Inni obsa fixes lafeedhaa caccabe.
Xobbeen dhala keenyaas kaleessa qorattee.
Isa har’a argituuf boriishee tilmaamtee.
Ganamaan nuffitee bineensa afaan buute.
Qe’ee abbaashee irratti jigdee dhangalaate.
Kaanis hamma humnasaa baqachuu eegalee.
Gammoojjiitti hafee dhabe awwaalchallee.
Ufff ya rakkoo keenya kana isa tuullaa ta’ee.
Odeeessee hin fixu aniyyuu danda’ee!!
Mee yoom baaftaree aduu bilisummaa.
Garaa jabaatteeree atis akka namaa.
Nurraan kufuu laata dukkanni garbummaa??
Keenya kun yoomuma ya waaqa uumamaa?

Bakkasaa Tumsaa Ittaanaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa