GALMA HOODAA-Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)-tiin Walaloo ajaa’ibaa

GALMA HOODAA-Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)-tiin Walaloo ajaa’ibaa

13406883_10206190077022734_6408361378800570502_n

Hin kufu baalli kee hin gogu hiddi kee

Dhaabidhaan coollogdee hin dhabdu firii kee

Dhiiga koon lolaasa hundee keen obaasa

Abjuu koon dhugoomsa deebitee lalistaa

Hin goru booda kee ija keen kunuunsa

Anatu siif jira situu naaf gaaddisaa

Hamtuu  si ilaalte qoreettan fannisa

Hamattuu fi sobduus harrabasheen kuta

Maqaa kee hin kaastu sanyiin amaagootaa

Ilmaan keen faarfamtaa hanga bara baraaf

 

Jilbeenfadhee kufeen utuba jirma kee

Hin biqiltu hiddiin caamsa kee dahattee

Si hin godhattu gadheen gaaddisa ilmaanshee

Sin tiksa sin eega nan cimsa wabii kee

Gachanaan siif ta’a  koolla koo ballisee

Kumaan bakka buusaa yoo ati haphatte

Hin qancaru jaajjee sanyiin sirraa kufe

Wal qabee jabaatee wal raree diraamee

Gamanarraa goofee gamatti ejjetee

Ilmaansaa dhuunfatee bobaatti naqatee

Ofiifis ni fufa nutis nu fifsiisee!!!

 

Si keessan ol bahe utubaan mana koo

Si jalattan hoore horii fi ilmaan hoo

Si jalaa ol burqa ayaana fi nageenyii

Dhibaayyuun siif qaba hin ta’u dadheettii

Oolmaa keetu cimee  na seenee onneettii

Osoon si ilaaluu si hin dhiisu bakkeetti

Foonaa koon si galcha golatti si siksee

Boroon si kaayyadha osoo taatee Siinqee

Ardaa koo haguugi mirgisii baala keen

Odaa galma hoodaa mallattoo eenyummaa

Nama si waraaneef hin fudhanu gummaa

Dhiigan si bittanna nutti suma feenaa!

Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)

 

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa