Prof. Asafaa Tafarraa Dibaabaa- SADEEN SUUMSUMMANII- P O E T R Y C O R N E R- Waloofi Barreessaa Beekamaa!

P O E T R Y C O R N E R

32. SADEEN SUUMSUMMANII

 

1. dhuma moo dhuundhuma
suma moo suunsuma?
gubaa dha, gubaa abiddaa
madaa dha, madaa duddaa
ba’aa hundaa, xinnaaf guddaa
as sixxaa, achi lixxaa
ya suunsumee,
cittoon kee waa sii goomee
qeensi doomee,
keessi coomee?
2. dhumas miti
sumas miti, ya eessumee
anis atis akamuu
as siquufi achi siquu
“du’i!” “hin du’u!”
kan wargamuu,
bada cita foon maddii
dhikkisa mudaamuddii
anis atis akamuu–
gubaa abiddaa
madaa duddaa
kan kee malee, koo hin argamuu?
3. suumsumi dhagaa
guumgumi nagaa
anuu jira yaa firaa
jirra hamma sanyii,
jirra hamma ciraa
qotanii nu dhaabanii
koranii nu yaabani
warri tolee hin tolchine
tolchee waa bilcheessine
warri bilchina eegee
warri qabbana hin eegne
afaan galata hin beekne
walmakoo–
dheedhiif’ bilchaataa
kuun in gubata
kuun in bukata
irri-dibii, jalli dibii
gidduudhaan dibaan dibii
dubbiin Uumaaf’
dubbiin Namaa,
ya suunsumaa,
walum’ keessaa–
kuun urgaa’ee
kuun ajaa’ee
hima
akka dhuufuu qayya keessaa!
__________________
Some argue (Haberland and others) that there is no known megalithic culture among the Oromo, but no one can undermine the symbolic significance of SUUNSUMA (hearthstones) in Oromo tradition, not to mention the Cushites’ art of Meroe and Axum.
According to Oromo tradition, among the three hearthstones, the bigger one planted at the lower end of the hearth represents
a) permanence (raaguu, dagaaguu, latuu, hafuu)
b) the first-born (angafa) in the home, in the family
It is this symbolic representation of suunsuma (hearthstone) that inspired this poem, SADEEN SUUNSUMMANII, which resonates with us in our childhood memory of fireside night plays, “…Sadeen maal?” “Sadeen Suunsummanii”…
But the poem takes us far from fireplace!
________
Christopher Grant, 2006, “Stones, Slabs, and Stelae: The Origins and Symbolism of Contemporary Oromo Burial
Practice and Grave Art” SIT Study Abroad

12573188_10208508934351965_2397610752254413663_n

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa