NAAF OBSI ADARAAKEE (Baqqalaa Garbaaf!)Fi hidhamtoota mirga abbaa biyyummaa hundaaff- Bilisummaa Kumaatii’n

NAAF OBSI ADARAAKEE

(Baqqalaa Garbaaf!)Fi hidhamtoota mirga abbaa biyyummaa hundaaff- Bilisummaa Kumaatii’n

13343102_10102319266178783_8595904983705722881_n
kutataa abbaa onnee
guddicha akka arbaa
maal jedheen siif odeessaa
gootakoo…ilma Garbaa
waa’eenkeesoo na quuqaam
anisoo malan dhabee
kiyyoo sobaan nyaatamtee
si eegeetan dadhabee
na marareem imimmaankee
inni dhugaaf harcaafte
fuulakee nuuf jijjiirtee
warra sobaa mancaafte
madaankeesoo naaf ifa
kan dhoksaan si reebanii
siifuu anaan dhukkubee
maaliif dhugaa hin beekanii?
Gootummaakeetu na dhibaam
Baqqeekoo #Mandeellaakoo
nan beeka, situ jiraam
har’a gahuuf teellaakoo

13310373_582816105230584_8268340491753233959_n
abdadhu leenca kiyya
jira guyyaan bilisaa
guyyaan burraaqa haqaa
gaafas abboonni sobaa
ofirratti gad hagaa
hin booyiin kallachakoo
kallacha abbaa dhugaa
obsatu kana nu godhe
egaahoo maal godhukaa!
….
Dhugaadhaaf dhaabachuunkee
maaliif yakkaaf si laatte
nan beeka… Warri sobduu
Jagnummaakeetiif si nyaatte
falmadhu nus si wajjinii
hanga dhugaan dhufutti
Impaayeerri warra sobaa
hanga cabee kufutti
hin booyiin abdiin jiraa
inni moofa’ee hin cinne
riqichi lammii boruu
kan bososee hin jigne

hqdefault
Ijjikee bara ifaa
har’a dukkanni nyaattee
oromoof yuuyyee taatee
rakkoo hin jirre baattee
rabbitu siif kaffalaa
miindaa jaalalakee
ijumaan lakkaayee,barruusaarra kaa’ee
baasa madaalakee
nutis siif booyuu hin dhiifne
qawweetu afaan nu hidhee
humnumaan nu ciratuu
haqa dhabuut nu miidhee
tokkummaan ka’aa jirraa
mee hidhadhu garaakee
baqqeekoo,gaachanakoo
naaf obsi adaraakee!!!!!!!

Horaa bulaa warra dhugaa
cabaa dhumaa warri hattuu
maaliif dhugaa hin baastanii
maaf imaanaa dhugaa nyaattuu??
Garaan keessan maaf hin nahuu
maaliif dhugduu dhiiga keessanii
ammaaf dhugaa awwaaltanii
eessumayyuu hin geessanii!!”

064cf-torture45b15d_oromo
Bilisummaa Kumaatii’n

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa