IFTOOMUUDHA-Sabaan-boon Firrisaa’aaatiin

IFTOOMUUDHA

13346544_1730265557226688_6286780823563652780_n
Tokkummaa waaqaatti amannee
Iftoomuudhaa yoo arganne
Dhara jirutti aggaammanne
Dubbii sirrii jala kaannee
Yoo hojjenne itti yaannee
Waliin tollaa yoo ittin boonne
Seexaa jiruu irraan yaafne
Kulkulfannaa itti taane
Dhugaa jiruu ifa baafne
Hunda namaa waliti hiine
Dhugaa qabne ifati baane
Sirna gadaa ittiin bullee
Seera tumne ittin tollee
Semmoo dhugaa ijaarra ijoolle
Semmoo sobaa cirra lolle
Mee dammaqaa dubbin tole
Yeroon keenya jira ammalle
Maal abbaasif itti hin dulle
Humna jabaan wali gallee
Dhara digna kai ammalle
Suufne suufne wal nyaachisaa
Duudhaaf seenaa ifa baasaa
Cichoominaan irratti obsaa
Iftoominaan walii ibsaa
Gadaan duudha wal barsiisaa
Enyummaadha nuuf mirgisaa
Waaqeeffataan sii jabeessaa
Malummaa kee si barsisaa
Of si godhee si boohaarsa
Oromummaa siti magarsaa
Seenaa dhugaa ifa baasaa
Qoraasuma qabee aannaani
Silga dhugaa itti unatanii
Akkasumaa gadaan kuni
Woma dhugaa irraa barani
Of baranii silga nyaatani
Oromummaan qaroomani
Of ta’ani jiraatanii
Iftoominaan wal suufani
Waa ifitti wal waamani
Seemmoo dhugaa ijaarani
Adduunyaaf mul’isani
Haa nu beektu hundi isaani
Nuu oromoo jechuun sani
Gadaan bullaa nu beektani
Abbaa keessan hubattani
Horteen kush kun ijaa isini
Seera keessan asi fuutani
Gadaa oromoo irraa tumtani
Seeraan qo’attani irraa boocattani
Nu beekaaka nuti abbaa keessanii
Iftoominaan bullaa gadaan keenya shani
Oromummaan faaya hunduu haa beekani
Qoomoof qoonqoon oromummaa banaadha
Irraatti hojjennaan wal qaphi’uun xiqqodhaa
Sirnaan wal barsifnaan qawwii jiru cufaadha
Seemmoo oromummaa jabeessuun gaariidha
Moortuun akka hin seennef harka wal qabuudha
Iftoomina jiru bilfee oromummaa waliif calalchuudha
Yoo tokko itaane waa hundaan duuromudhaa
Yoo tokko hin taane kan beeknu gatuudha
Mee tokko haa taanu yoo tokko itaane dagalee cimsuudha.

Odaa Oromoo

Sabaan-boon Firrisaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa