Aduu nuuf Mul’adhu..Abdii Guuttataa Dilgaasaa’TIIN

…..Aduu nuuf Mul’adhu…..
,
Kunoo quuqxee baatee
Dukkana hin boojine
Nyaatamaa sammuukoo
Dhuftee hin boqochiifne
,
Simannaakeef….
An qara ilaaleen
Yoom baataaf si eega
Golakoo bareechuuf
Asiif achin fiiga
,
Teessookee siif tolchuuf
Mana babbareechuuf
,
Teessookee haxaa’een
Qulqulleessuuf gama
Naaf baatee ibsita
Jedheen….
Si arguuf aggaama
,
Dukkana keessa dhaapheen
Dhufakeef abdadha
Aduu kottuti mul’adhu
Dukkanicha diigi afuuran fudhadhaa
,
Anis gadi hin teenye
Siifan tolcha daandii
Kalaqeen tottolcha
Ifa aduu gadii
,
Anis hammakootti
Aancaa qiltuu qu’een
Muka hiddii barbaadeen
Guca walitti hidheen
Goola dukkanicha
Dukkana limixi
Dinakee gurr’aacha
,
Galgala…
Hamma dhufakeetti
Aancaa bobeeffanna
Aayyoon maa muddamti
Waliin jabeeffanna
,
Gucakoo ibseefin
Aayyoof karaan bana
Ammati dhuftutti
Guca qabsiffanna
,
Atis turtee Abdii kiyya hin nyaatin
Aduu nuuf mul’adhu unurra hin fagaatin
====
Abdii Guuttataa Dilgaasaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa