“GADAA!”-Gemechis B Badho

“GADAA!”

Fagoo yaannet qaata kaane
uma deemna bira hin genyee!
Qabna jenne of hin tuullu!
Saamnee kan orman hin bullu!
Abbentaa keenya nuf baraa!
Gadaa addunyaf gumaannerra!
Nu guddadha hundee qaroomaa!
Jaalalan moona hundumaa!
Ebbeluuti haa dabu hin beeknu!
Booju diinatuu hin ajjesnuu!
Sodaa hin fakkatin maleessaa!
Garaan kenya fayyalessa!
Falasamaa warra guddaa!
Sirna gita hin qabne gadaa!
Alagaa oromoomsinaa
baqattotaaf koolu tanaa!
Guddifataan garaa jiisnaa!
Haadha maseente deechifnaa!
Gadaa! gadaa! seera uumaa!
Mil’uu waaqa kan ganamaa!
Arrab-qarressaa abba caffee!
Ujubaakoo dhuka lafee!
Ammayyuu deemsatti jirra!
Gadaa taaneti gadaa ijaarraa!

Gemechis B Badho

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa