BILISUMMAA-Lammii Girmaa Tasammaa’tiin

BILISUMMAA
Time-freedom-2901__76070
Dhiigni koo lola’ee reeffi koo gatamee
Biyyuma kootitti allattin nyaata mee
Gootni lammii koo lafarraa dhiibamee
Bara lakkoofsinee guyyaas lakkoofsinee
Lafa Abboofi Ayyoo Finfinnee gadhifnee
Hardhas nurra jiruu ammayyuu nu hin dhiifnee

Beekaa qabnu jechuuf hayyuu hedduu qabna
Diinni nu booji’ee malumaaf rakkannaa
Amma yoomittiitti gabrummaan jiraannaa.

Goota meeqa dhumee bilisummaaf jedhee
Hayyuu oromoodhaa kalkattumaan hidhee
OROMOO falmadhuu olkaasi sagalee
Nutis hin dagannuu yoomuu goota kalee.
Cubbeefi Albeedhaan morma irra qalee
Kana osoon dhagahuu ani rafu galee

Gootota oromiyaa kam himeen kam dhiisaa
Eenyumtuu hin dagatuu Kan akka Abdiisaa
Taaddeefi Agarii,Daawwitif waaggaarii
Mulisaniiti darban seenalee gaggaarii
Oromoo hubadhuu keessa galii ilaali
Uu..uu…jechaa jirti lafeen lubbuu isaaniif
Cunqursaafi gabrummaa ofirraa kaasanii
Ani yoomuu hin dagadhuu waa’ee gochasaanii
Saba koo Oromoo eenyummaa kee barii
Waan gaarii hojjedhuu Akka goota Agarii
Hin rafin dammaqi baafadhu mee aarii

Lammii Girmaa Tasammaa’tiin

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa