-BAGUMAN DHALADHE!!-Dr. Dhinsa Yonas

-BAGUMAN DHALADHE!!-
*

Gadameessa haadhaa
Isa goota baatu,
Lafa shirri hin jirre
Kan dhugaaf dhaabatu!!
Nuffe utuu hin jedhin
Ji’a sagal baata,
Daa’imas guddisee
Biyya lafaaf laata,
Qarshiin qarshii caale
Mee maaltu jira, kamitu si bita?
Sitti fakkeessu malee
Eenyutu siin gita?
*
Utuun dur si beekee
Biyya lafaa nana,
Dhugaakoo dabsuukee
Naaf baattee hammina,
Silaa maafan ba’a
Gadameessa keessaa,
Haammadheetan taa’aa
Mormaa fi fuulasaa!
Jedhee yaadeetani
Ofuma keessatti,
Deebi’ee immoo ilaallaan
Lakkii akkas mitii,
Maafan garaatti hafaa
Nan ba’a ariifadhee!
Si’umaaf na wargee!
Safuu biyya lafaa
Baguman dhaladhee,
Ijakoon si arge!!
13233009_1193610734005314_1276734095578242063_n
Guyyaa dhalootaaf!!
Dr. Dhinsa Yonas
May 20, 2016

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa