Yuusuu didee callise- Daawwitee T.

Yuusuu didee callise
.

Hyena_300
Bara Harreen ba`aa dhiifnan
Sangaan miidhaan baatu
Bara Qamaleen golaa
Biddeen fudhatee nyaatu
Maraatuun fayyiteenan
Yemmuu fayyaan maraatu
Dhaltiin bookkisuu qabnaan
Yemmuu kormi mar`atu
.
Shammarreen kan akka ishee
Waliin buluuf gaafannaan
Dhiiris dhiiruma waliin
Bultoo isaa ijaarannaan
Haalli hunduu bitaacha`ee
Namaaf galuun ulfaate
Yuusuu didee callise
Warraabbeessi aadaa nyaate!
.
Dawite T
2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa