YAADAN DHUKKUBSADHA!!-Dr. Dhinsaa Yoonaas

YAADAN DHUKKUBSADHA!!

1005424_613407202025673_1094076637_n

Uffata tarsa’aa maraadhee qullaa buusee,
Ofittan haasa’a harka faffacaasee,
Sammuudhaanis fiigee olis u utaalee,
Hafuura hin baafadhu somba of cuqqaalee,
Hunduu irra koo ilaala quba natti qabee,
Keessi koo dhumaadha tasa nagaa dhabee,
Fayyaa bultee jedha harka natti qabee,
Fayyaa maaliin qaba keessi koo dhumaadha,
Sagalee dhokfadhee guungumeen dubbadha,
Nagaa maaliin qaba yaadan dhukkubsadha!!

#Nama Yaadaan dhiphateef!!


Dr. Dhinsaa Yoonaas

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa