YAA ADDUNYAA-Obsee Obsii’tiin!!

‘Yaa Addunyaa…!’

13083203_1737828823142754_370339084900112616_n
Isa kaaniif toltee,
Kaan’itti hammaachun,
Isa kaan quubsitee,
Kaan agabuu bulchuun,
Osoo jiruu fedhuu,
Murtee du’aa laachuun,
Maaliif..?
Maaliif loogii gootaa?
Gaaritti hammaattee,
Maaliif hamaaf toltaa?
Inni kaan yoo kolfu
Inni kaan ni bo’aa
Dhugaan awwaalameet
Sobni dharaan moo’a
Kan feete eebbisteti,
Kan feete abaartaa,
Kaaniif garaa laaftee,
Kaanitti dugda galtaa,
Osoo dhugaan jiruu
Sobaaf iddoo laattaa,
Kan rakkatee boo’uus
Gar-jabinaan laaltaa,
Addunyaa hojiinkee
Kun maalumaa laata.
Dhugaan gidirfamtee,
Yoo boochee hiraartu,
Haatii ilmoo awwaltee
Yoo kophaatti haftu,
Safuun tasa badee,
Yoo hammeenyi dhaaltu,
Yaa addunyaa maaliif,
Maaliif hin dubbattuu?

Obsee Obsii’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa