QEE’EE TUFAA MUNAA–Sabaan-Bon Firrisaa

QEE’EE TUFAA MUNAA♥

13173909_1720173771569200_2703721079449499518_n
By Sabaan-boon Firrisaa
Hin keeninu diinaa
Wal qallee wal huuna
Dina dhessuu mannaa
Duunetuu dhabamnaa
Du.a seenaa qabduu
Du’uunuu ulfinaa
Ni jijjirtee maqaa
Nu saamudhaaf haqa
Sobaan numa faaluu
Duubaan keessaan saaqaa
Arat kiloo jedhu
Qee’ee tufaa munaa
Akkaa kan ofii
Dhugaan ittin boona
Waa keenya gad-dhisaa
Nu yoomu falminaa
Waa dhiifne seetanii
Hedduu hin gammadina
Walaloo warraa durii
Yaa warraa jajjaboo
Kan dhugaan falmattee
Oromummaadhaf
Kan ati dhaabbaattee
Falmataa daaffiisaa
Qabsoo jabeessiitee
Gandaan wal hin qoonnee
Waliin fininsiitee
Ija tokkoon ilaaltaa
Qeerroo hundeessiitee
Bara dhufaa darbaa
Walumaan falmannee
Dhugaa jiruu sanaa
Waliin argamsiifnee
Oromummaan maali
Jennee wal gaafannee
Ragaa jiruu sanaa
Hedduu ittii gammaannee
Baayyee isaa waliin tollee
Hedduus waliin boonnee
Enyuummaa keenyaa
Dhugumaan ibsinee
Seenaa bara dheeraa
Ifaattii as baafnee
Adduunyaa bal’oof
Dhugaadhan ibsinee
Ragaadhan soochonaa
Waa soba itti hin maknee
Walaloo xiqqo ijoollee ammaatif
Wal qeeqne maal baafnaa
Waliif yoo birmaannee
Maaloo bu.a buufnaa
Jibbaan daangaa darbee
Maalif kununsinaa
Irbuu warraa du.ee
Maalif daaraa goonaa
Yoo waliin falmiinee
Yoo tokkummaan kaane
Diina daaraa goonaa
Yoos dhukkee irraa kaafnaa
Kana beekaa falmaa
Oromummaaf duunaa
Waa garaadha hin duunuu
Akka namaa yaannaa
Waa hedduutu jiraa
Kan nama isa ammaa
Maal himnee
Maal dhiifnaa
Afaan nama qabaa
Rabbiin nuu haa tolchu
Inni nu haa qajeelchuu
Isuma kadhannaa
Inni nu haa tolchuu


  Sabaan-boon Firrisaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa