GAAFFIIF DEEBII JAALALLEEWWANII

Gaaffif deebii jaalalleewwanii bohaartii dilbataarraa ittiin bohaaraa.

Isa….jaalallee tiyya gaaffii si gaaffadhuu?
Isii.. kan feete na gaafadhu
Isa….mallattoon kee maali?
isii….muka odaa
Isa…sirni bulchiinsa keehoo?
isii…..sirna gadaa
Isa….bulchiinsi isaahoo?
isii…abbaa gadaa
Isa…gootota kam galateeffatta?
isii…hundaa fi Jaarraa A/Gadaa
Isa…seenaa isa kamii yaadatta?
Isii…ammaaf kan Nadhii Gammadaa
Isa…isa kamiin koomatta?
isii…A/duulaa Gammadaa
Isa…Eessa deemtee dhufte?
isii…biyya koloraadoo
Isa…taphataa kam dinqisiifatta?
isii..cr Roonaaldoo
Isa….gosti kee maali?
isii……sikkoo fi mandoo
Isa…yoom wal fuuna?
isii…waqtii birraa
Isa….faaya kam siif bitu?
isii…kan mormaa fi kan gurraa
Isa….wellisaa kamiin afeerru?
isii…..dr artist Alii Birraa
isa…..isa booda hoo?
isii……gamoo akkanaa ijaarra
Isa….achi boodahoo?
isii….ilmaan wajjiin horra
Isa….. achi boodahoo?
isii….gammachuun waliin turra…
=
Midhaksaa Abbishuu

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa