HAMII–Galaanan GK Birraa’tiin!!

HAMII

gossip-3
gurbaa isa dheeraa-dheera isa qallaa
kan gad jedhee deemu-gurbaasa magaala
ilkaanin kokkolfaa-keessi isaa jallaa

ee dhugaa kee jette-obboleessa abaluu
quxisichi sunis-isa jalaa hin galu
hangafa isaanis-namni hin qeebalu

gurbaa isa furdaa-gabaabdicha yabbuu
irraa of eeggadhaa-homtuu jala hin darbuu
inni hamaa namaati-salphaa nama hin jibbu

intalli suni hoo?
micayyoon sanillee-waa’ee ishee hin beekuu
waan jajani garuu-ishees numa yakku
oduu guurti jedhu-warri ishee shakku

ihii dheertittin sunisoo-akkasuma miti
gurbaa sanaa wajjin-dematuma ooltii
rakkoo qabdi isheenis-ilaaltee sirritti

akkas jennaanimmoo-baayyedha isaanii
magaaltitti sunis-wajjinini minii
isaan nama miti-nama akka jinnii

hamii hamii hamattuu-hamii hamii hamataa
jallaa sirrii godhee-sirrimmoo dabsataa

warri dubbiin baaltii-dhugaa dhara faaltii
gandaan dubbii gurtee-dubbiin wal sakaalti
wal jalaa qabdeetoo-jedhan jechaa oolti

-Galaanan GK Birraa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa