“HAA DHIIFNU…..!”SAPHAALOO KEDIRIIN

“HAA DHIIFNU…..!”

Gaafa akka hayyuu,
Malaaf mariin bullu
Gaafa rakkoo dhufe
Haasa’aan waliif gallu
Yoo afaan tokko dubbanne
Miila tokkoon tarkaanfannu,
Gurra tokkoon dhageenyee
Ija takkaan mil’annu..
Harka tokkoon hojjannee
Afaan tokkoon nyaachaa…
Sammuu takkaan yaadnee
Arraba tokkoon dubbachaa
Jiraachaa turre akka dhiiraa,
Gaafa qabnu akeeka dheeraa..
Bara hiddi dhugaa
Nu jiddutti saare,
Habaaboon jaalalaa
Oromootaaf daraare..
Akkam tola jireenyi
Yeroo jaalalli jiru,
Gaafa marti waan qabu
Jaalalaan waliif hiru.
Duuba arra maaliif..
Waan tokko jaare kaan diiga,
Galma dhugaa tokko bu’ure
Kaan maa facaasuu fiigaa?
Maaf afaan tokkon taanu
Akka abbootii keenya durii,
Seenaa daganne moo
Maaliif wal dibna xurii.
Lakkii yaa saba koo,
Ilmaan abbaa tokkoo,
Wal taanee moohanna rakkoo,
Buttuu fi bututtuu…
Waan hin taane wal irratti raruu,
Dhiisaa jechaan afaan wal maruu,
Cubbuu – shiraatiin wal dhibuu,
Dhoqqee dharaa bukeessinee
Haa dhiifnuu wal irratti dibuu.

#Saphaloo_Kadiir | Abdulbasit
Caamsaa, 2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa