SHAGGOOYYEE–Dursa Abadir’Afooli Keenya Dmma Caalaa……!!!!

SHAGGOOYYEE

5eaebc24e3c8fcb23238b2c98a8c0074
Marxoon tiyya suufaa,
Tantee saaliyoonii,
Rabbiitu siif
kenne Qooqa raadiyoonii.
Namni goojjoo bulu,
Jirma ciqqaawwataa,
Namnishaggeen sobde
Fuudha irraanfataa.
Bishaan warra bilee ,
Waraabessindhuynee,
Galgala nandhufaa,
Osoo atin muyne.
Lagni waabee guutee,
Meedaakii nabaasii,
Guntunni kee lamaa,

fb050132f1d8d3d9107dff0f5bc463a2
Tokkoon nabadhaasi.
Xaafii lagagadii,
Ciibsanii haamanii,
Dubroo abbaan lolu,
Siissanii yaamanii.
Karaa guddaa gamaa,
Buute gaangeen lamaa,
Dur waa tanaa mitii,
Fuutedubbii namaa.
Amaartichi dhubboo
Killee maleen nyaatuu,
Joolleen gandakeenyaa,
Kilaash maleen yaatu.
Billawa koo xiqqaa,
Mummurataa lafee,
Yoo naati wal taane,
Gabbarrinuu hafe.
Harka laadhuu kuti,
Mayra lagakeessaa,
Kuteetuman dhufaa
Keessan warri eessa?
Barbareen diimattee,
Bilchaatte akka foonii,
Gowwaan walleenbeeyne

B9N55NsCUAAia4J

Gadoode akka loonii.
Jeedalloo bookedhaa,
Dheebun maraachitee,
Morma dheeraa walloo,
Calleen gabaabsite.
Aalaa oorruu teenyaa,
Qaqallaa xarafaa,
Qaadhimaasababaa,
Naat sirraa sharafaa.
Magaalaa sororoo
Qorqoorroon addeenyaa,
Magaallee oromoo,
Way ilkaan addeenya.
Aabboon buna dhaabee,
Mukaqoreen qabnee,
Abaaboo jaalalaa,
Meeta xuriin qabne.
Jaldeessiwallolee,
Goororraan bittimii,
Yoo abbee siin lole,
Nyaaraan nattihimi.
Sololiyaan burree,

Harar women
Gogorriin daalattii,
Nama dubbiin sirnaa,
Hiriyaan jaalatti.
Machaaraa machaaraa,
Tulluu goolabbanii,
Mudhiindachaa qabdi,
Akka kitaabbanii.
Amad alii millee,
Jechaan namaanhillee,
Erga guyyaa sanii,
Gadheen mataan fillee,
Karaa guddaa gooroo,
Dheeraa maysiin qabnee,
Silaa akka jaalalaa
Hoonga sabriin qabne.
Qamisa koo burree,
Fiixa gargar murree,
Walitti deebina
Yoo nagayaan bulle.

1185084_439504556164061_274617250_n
-Dursa Abadir

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa