SAKALLAA MIILLAAKO-Shamarree Obsee Obsi’tiin

Sakaallaa Miilaako

received_1743702932555343

Maaf sakaaltan miilako?
Akka hin deemne daandiiko?
Maaf cuftan daandiiko?
Osoon hin guutiin fedhikoo?
Naaf deebisaa gaaffikoo?

Uuuuuifff sakaallan koo sansalataa!
Sanuuu sansalata qulfii
Ergan furtuuu harkaa hin qabne
Akkamiin keessa bawuufi???

Ajab nama dhibaa!!
Yaarabbi uumako
Maaf naaf hindhageenye
Atumti rakkooko?

Hidhaan ko jabaadha
Kan laayyootti hincinnee
Miila ko qofaa mitii
Qaamni hunduuu na hinafne!!

Hidhamee qaamni ko
Guuttuun sansalataan
Miilli fi harkikoo sammunkos dabalataan
Naaf birmadhaa maaloo
Warri na argitan.

11cf8455ed70d9a338adb06704e67202
Eenyutu nabaasaa?
Eenyut qaba furtuu?
Hidhameen jiraadhee
Umuriiko guutuu
Meerree naan jedhanii
Nagaafatu hunduuu
Kan hidhame garuu

ana qofa seetuu!!??
Sabakoo hundumaa
Kan ana fakkaatu!!
Abbaa hidhaatti malee
Ormatti hin muuldhatu

Maaloo na hiiki jedhi
Kan hidhamtee jirtu
Yoo iyyatte malee
Furtuus hinargattuu

Meekootta akkas goonaa
Yoo waliif dhageenyee
Qaamaa guutuu hidhamnee
Maaf callisnee teenye

Hidhaan sansalataas
Nurratti dullomee
Amma daandayeera
Yoo nuti gamnoomne
Cabsulleen dadhabnaa??
Yoo furtulleen dhabne?

Ani dadhabeera
Hidhaa sansaltaa
Narraa hiikaa maaloo rabbin
Singaafataa

Yoo isin nafurtan
Anis isin furaa
Ammas na hidhudhaaf
Diinnikoo shurshuraa
Osoo narraa hin hiikiin
Hiidhako isa duraa
Hidhaalleen yoo jedhan
Sanuu hidhaa dharaa!!

13162281_2044707595753913_2075243516_n

Safuu safuuu…..
Kan duraa hanqateet
Hidhaan diinakooti
Ammas nadararuuf mala malaa natti
Uuuffff maaloo yaaraabii
Na gagaarii ati
Dhiphuu tiyya tanaaf
Deebiin maaf dhabamtii??
Dhugaan dharaan Duutee
Maaliif sobni dhaaltii??
Qaamnikoos dhumeera at naaf
Kenni murti
Warri isiniif galee
Hiikkadhaa isinumtii
Walaloon sakaallas
As irrati dhumti.

Obsee Obsi

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa