NU BOONSITANIITTUU-QEERROO OROMIYAA’rraa—Jaallan kufanii kuffisan maraaf Katabame!!

Nu Boonsitaniittu

maxresdefault
Nuuf buutu iddoosaanii iddoo jaallan keenyaa
Sin dhaloonni qubee dhugaa nuuf qabeenyaa
Irraa bartanittuu lammiidhaaf jireenya
Ammallee nan jedhaam isin nuuf qabeenya!
Isin ilmaan mootii sanyiin Taaddee Birruu
Isinirraa barree nu lafa hin gurgurruu
Warrii Waaqoo Guutuu warrii Huseen Bunee
Ilmaan Baalee kootii kan diina hin dheessine
Warri Arfan qalloo Harras abdii keenyaa
Akka keessan taanaan dafnee galma geenya
Ilmaan Abishee koo sanyiin Abdiisaadhaa
Warri Horroo kootii kan mandii gimbiidha
Gulisoof beegiinis gamtaan kaatanittu
Dhugaa Lammii baasuuf ifaajjitaniittu
Seenaa qabda Giincii galmee Seenaa yaabdee
Jalduuf Gindoo meettaa shukuteen walqabdee
Kee hin dubbatamuu Amboo biyya dhiiraa
Kan si keessa jiru lammiidhaaf hiriiraa
Sulultaan dubbattee gungumuushee dhiiftee
Walisoo dinqiidha hojiin ati hojjettee!
Nu boonsitanittu abdii isin qabna
Gumaa Lammii dhumees boruu siidaa dhaabnaa
Kofalee fi shaasheen warri Adam Saaddoo
Ofirraa molqina hin baannuu gadadoo
Jettanii kaaftanii diddan gocha diinaa
Dhugaattu isinoo egaa nuuf jabina!
Qeerroo oromiyaa yaa dhaloota qubee
Abdii kufee jiruu sintu ol kaasee dhaabee
Sin yaa weellistootaa jaallattonni harmee
Gumaa lammii dhumeef isintu quuqamee
Maqaa sin waamuudhaaf yerootu nan gahuu
Galatni oromummaa isiniifis yaa tahuu!
Midiyaan martinuu quuqamaaf kan kaatan
Lammiif gadooddanii isin warri iyyitan
Isinis abdiidha abdii egereetii
Kan isin dalagdan hojii boboonsaati!
Oromoonni martii kanneen biyya alaa
Mana gadhiiftanii bubbultani alaa
Miidhamuu lammiitiif boossanii gadoodaa
Galata oromummaa isiniifis nan qoodaa
Nu boonsitaniittuu hayyuun keenya martuu
Diina salphiftaniim osoo isheen agartuu
Akkas walii gallaan galuuf dhihaanneerra
Qabuuf Hawwii keenya itti siqanneerra!
Marti ilmaan oromoo kanneen alaaf keessaa
Nutu walii galee diina barbadeessaa
OMNis keenyaa Ibsituu dhugaatii
Gadaan kun kan keenyaa Gadaa injifannooti!

Qeerroo Oromiyaarra!

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa