LAAFAA MITI DURRI KEENYA -Caalaa Haahiluu Abaataa

LAAFAA MITI DURRI KEENYA

12239513_961398673933972_3794937773696156027_n
Waayee keenyaa akkam akkamiin haasofnaa,
maalfaa dhoksinee maalfaa himannaa
maalfaatuu waan golaa, maalfatu waan gosaatii
maaltu dahootti ta’a, maaltummoo baha dirreettii
Akkamiitti hiiknaa xaaxoo xaxxuun xaxxee?
raroo akka gaalee, gaaleen wal gaadite?
akkamiin furree ,funyoo furoo itti goonaa?
akka simbirqaccee ,walirraa dhukaafnaa?

wanti hundee’n qabnee, yeroodhaaf reeqqisaa,
wanti maniin geenyee, gubbaatu beeksiisaa
Eenyufaan dubbanneet, eenyufaaf immoo taha dhoksaa
akkamiin guduunfaa hiiknee, akkamiinimmoo guduunfinaa?
Akkamiin ooyruu aramannee, akkamiin haammannaa
akkamiin qotannee, akkamiin meesannaa
akkamiin ooydannee, karaa kamiin galfannaa?

Waayeen keenyaa, numa hundaaf keenyaa
nu hunda ilaallataa,kalee fi egereen keenyaa
Amma jabaannuu malee, laafaa miti durri keenya.
laafaa miti,dubbiin taatee akka nyaanyaa
lafa teenyee,ilaameetiin malee,
akkamiin waliin teenyaa
Hardha jabaannu malee,laafa miti durri keenya.

Caalaa Haa Hiluu Abaataa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa