GOBAA GOBAA BAASE…Walaloo Ajaa’ibaa-Sabbootnuu Aggaarootiin

Gobaa Gooba Baase!

gobaa

Eessaa nutti dhuftee gidduu keenya galtee?
Qe’eetti nu dhuftee nurratti kulkultee?
Hidda jabeeffattee wal hortee baayyatte
Yaa gobaa goggogaa jiitee of agarte

Dagaagdee ballattee lafa keenya qabdee
Xuuxxee xuxxutattee Hongeetti nu dhiistee
Daaraa dhaqna keetii nuurratti hurguftee
Muuxxaattee ol baatee jiraataa fakkaattee

Na gahee hin beektu kan biroof hin yaaddu
Kan darbe hin yaadattu boruuf hin yaaddoftu
Dhiiga namaa hin filtu bineensa hin lagattu
Hundaa adamsita bahaa gala hin jettu

Rabbiimoo seexanaa? si maaltu si uume
Halagaa moo fira eenyu si guddisee
Qacca’amuu malee silaa kan kee hireen
Tasa nu argattee nurratti boqatte

Gobaa gooba baaste kan muka fakkaattu
Biqiltuu dahatte maaliif kan nu dirtu?
Karra keenya dhiisii buqqa’ii baqadhu
Osoo hin salphatin yoon sii ciruuf dhufu.

DISTRACTION

Sabboontuu Aggaaroo’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa