KEESSI KEENYA ABDII –

KEESSI KEENYA ABDII

Gammachuu abdii horatte!
~gammachuun koo
daangaa dhabe.
~kan dur dubbachuf
afaan nu qabe.
~keessi keenya abdii
dhabee.
~ibiddi saalfii onnee
nu gubee.
~qabsoo keenya mataan
dhukkube.
~har’a kunoo onnachuu
jalqabe.

~lafeen caphnaan foon
keessaa.
~isheetu gugda
jabeessa.
~foonis wal gad
dhiisa.
~akkamin ol kaatee
gad teessa?
~bakka abdii akkamin
geessa?

~konkolaatan marii
malee.
~imaltoota fixa
hallayyaa galee.
~kannisnis mootii
dhalee.
~firii hoggansaa dammaan
gale.

~chaappaa lafee ogeessaa
hidha.
~caphnee gargar hafuu
jaraaf jiruudha.
~caphnee fayyuun nuf
gammachuudha.
~humna takkan mana
tokko ijaarudha.

~hogganaan ija.
~daandii irratti si ajaja.

~yoo dukkanti fiddes hijaa.
~keessa siin dabree si
baasa haajaa.

~kanafa gammachuun
nu mudate.
~garaagarummaan jidduu
gubatee.
~hoggantoonni keenya
walitti deebite.
~hawwii yeroo dheeraa
garaan dheebote.
~keessi keenya har’a
dheebuu baate.

~lakkoofsa tokko kan
faarsaa turre.
~sibiila fi dhagaan waliin
urree.
~gaara fi raaree keessa
diddiriirsinee xurree.
~kaayyoo diinaa
unkurree.
~dandii itti bal’isaa jirra waan
hawwaa turre.

~hedduutu tokkummaa
keenya hinaafa.
~hordoftoota sirna
moofaa.
~jara sammuu naafaa.
~oromiyaatti soomana fure
eessan garaa nama laafa.

~tokkommaa keenyan
boowwo’on isaan qabe.
~hedduudha kan dhukkubni
garachaa hube.
~kiisha isanii nuutu utube.
~kanaf ciniinsun isanii
uumaa irraa dabe
ittin jiraachuf dhalaato
qubee sobee.
~nu gammachiftanii rabbi
isin haa gammachiisu
~waliin waan barbaannu
nu haa argachiisu
~ nuf haa godhu tokkummaa
galma geessu.


FIIXABAAS HABROO.

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa