“Hattuu Salaattu..!- Walaloo fakkeessituuf..Saphaalo Kadiriin!!

“Hattuu Salaattu..!”

uniform-caatch-the-thief-sangenn-song
Eebba fakkeessaa biifta summii hamtuu,
Diinaa waliin maaliif kan oromoo saamtu,
Akkuma kee kan sammuun nu doofte,
Seetee badii kuma turte nu irratti oofte,
Olola ati afuuftu dur si jalatti barree,
Dachiin siin haa cittu jennee si abarree,
Goda tokkot bofni lama nama hin idduu,
Kanaaf oromoon kan shira kankee diddu,
Yaa salphataa namaa takka if gaafadhu,
Cubbuun cehuu tana mee irraa qaanfadhu,
Meeqa sobaan nyaattee amma siif haaga’u,
Kan afaanii bahe funyaani si haa deebi’u,
Ija tee ashaboo dharaatiin dhiqattee,
Fiiguu dhiisi kijibaan fuula kee haqattee,
Xiqqollee hin jattuu namaatu na jajaa,
Bantee nut haasooyta afaan kankee ajaa,
Dhiiga nama hedduu cucunfattee dhuugdee,
Biyyee irratti neeyxee faanatee haguugdee,
Nama meeqa diinaaf dabarsite maqaa,
Dhiiga sabboontoota turte bar gad naqaa,
Kana booda haraam dhiigni siif haa ga’u,
Kan ammaan duraatuu summii sitti haa ta’u,
Foon Oromoodhaa amma boodan nyaattu,
Hudheen si ajjeesa yaa hattuu salaattu.
—–
(Basaastuu qabsaawaa fakkaattee Oromoo nyaatu maraaf)
‪#‎Saphaloo_Kadiir‬ | Abdulbasit
Caamsaa, 2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa