A F A A N O R O M O O-Walaloodhaan-Midheksa Abbishuu’tiin

A F A A N O R O M O O

A. = Afaan saba guddaa ibsituu duudhaa
keenyaa

F. Faana imaltoota qubee daandii jiruuf
jireenyaa

A. Akka kuftee cabne nu jalaa lafatti

A. Ammalleen ol qabnee si faarsina nuti

N. Nuti dhaloonni har’aa finni abdii
boruu

O. Of tuulummaa miti kan siin ittiin wal
barru

R. Roorroon kamiiyyuu si tuqu osoo ijaan
agarruu

O. Ormi caba kee eega si jala kaa’ee
gufuu

M. Miilatti mutaa sakaalu akka inni
Cabee kufuu

O. Ofumaa dadhabu malee ganamaaf
galgalaa

O. Odaa fi Oromoon badee hin badu nu
. . jalaa

Galatoomaa
Miidhaksaa Abbishuu

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa