HARMEE KOO!- Eebbisaa Baayisaa Abeetuutiin

HARMEE KOO!

Mother_child_720
Madda namummaa kootii bu’uura eenyummaa koo
Hafuurri koo kan keeti ati anaam aayyoo koo!

Lafee keetu utubee dhaabee jira qaama koo
Foon koo foon keerraa cite ani si’iim aayyoo koo!

Waa’ee koo yaaduu malee ofii keef jettee hin beektu
Daguugdee na nyaachista qoonqoo qabda hin fakkaattu
Hir’uu koof yaaddoon dhumta kan kee sitti hin mul’atu

Silaa maalan siif ta’a gatii kee maaltu baasa?
Akkamuma siif ta’een gaarummaa kee deebisa?
Utuu akka garaa kootii nan danda’a utuu ta’ee
Umurii koo irraa kutee kan keetti siif ida’ee
Akka garaa ofii hin ta’u humnasaa hin qabu malee
Ani duunaan jiraatta bara koo siif dabalee!!

Baga guyyaa hawwan addunyaa naaf geesse.Umurii dheeraa akka Inni siif kennu kadhannaa koo yeroo hundaati.Hammam akkan si jaalladhu kan naaf ibsu jechootan hanga ammaatti beeku keessa hin jiru. Nan dhabe! Naaf jiraadhu! Harmee koo Birqii Lamuu Lubaaf. Abbaa koo b/s Baayisaa Abeetuu siifis nan barreessa.Lubbuu naaf dheeradhu!

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa