DA’EEKOO..Marartee Haadha ofiif. -Lalisaa Indris

DA’EEKOO

mother day wallpaper (11)

 

 

 

 

 

 

Akkamittiin siif ibsumee
Hamman siif qabu marartoo
Jecha kamiin dubbadhuree
Hunda caaltaa atoo
Guddoo yoon sin jedhe

danuusaanitu jiraa
Warra qaamaaf maqaan

guddoo jaalalanimmoo yaraa
Beektuu sin jechuufis

beekutuun hin madaalu hojiikee
Beekaa baayyee jira; hayyuu ofiin

jechaa kan ijaarsaa jabaa diigee
Meemmoo Arjaa jedheen

maqaakee si waama
Lakki innis siif

hin ta’uu garraamummaaf

taanaan Oromoo

hundatu arjooma
Erga akkana ta’ee

eenyuun si moggaasaa
Qubee kamiif kamiinan walitti

camadhee jecha kam siif baasa?
Garuu…
Siif moggaasa hin dhabu

maqaanuu siif jiraa
Iyyeen si waammadha

siin jedhee Haadha Firaa
Isatu haalaan ibasa

jaala beekuukee
Dhalakoo jettee

hundaaf siqiquukee
Haadha Firaa

tokkee yaa da’eekoo
Xiqqoon si leellisa

muldhisee ga’eekoo
Hima guutuun hima

jalqabee hin godhu gaalee
Hammina masaanuukee

arjjummaakeetu caale
Dhihee barihuus yeroo

hunda gaarii yaadda
Hamina hin karoorffattu

nagaa barbaadda
Abuubbii raastee dhadhaaf

itittuu hormaaf hiixattaa
Rakkoo kankee kulkulfachaa

isa kan koof miixattaa
Da’eekoo yaa haadha firaa Ayyoo
Umuriikee nuuf haa dheeressu waaqayyo
Utuun amileekee hinsooranne

sila deemeen tabba hin ba’uu
Utuun silgakee hinmuuxannee

gudadhees nama hin ta’uu
Jaalalakeetu guddatee

keessakootti qancaree
Dhiigakeetu ititee

ana ta’eem kantaree
Gar tokkee qaamakeetu

namummaakoo keessa jiraa
Naaf bulii deessekoo tokkee haadha firaa !

Lalisaa Indiris

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa