EENYU DIINNI?-Walaloo Ajaa’ibaa!!

EENYU DIINNI?
=
Anadhamoo sidha? si’imoo isa kana?
Firamoo alagaa mee eenyuun komanna?
Atoo diinakooti anisoo akkana
Atoo najibbita anisoo siif diina
=
Deemsa na dhorkita firakoo fakkaattee
Isa dur hin beekne afaankoo shaakaltee
Akkan nama hin taane miillakoo sakaalte
=
Fira ofii fakkaate isa fira hin taane
Orma laphee dhagaa isa namaa hin naane
Kana of keessaa qabna kan namni nuuf hin beekne!
=
Nurraa nyaatee dhugee kan keenyaan guddatee
Deebi’ee nu nyaachuuf albee morodatee
Nama waa hin herregne kan maal jedhuu nyaate
Nama akkasiis qabna kan safuu dagate
=
Tokkommoo of nyaatee gammachuu argata
Fedhiisaa guuttachuuf lammii gurgurata
Obboleessa miidhee garaa dhiiteffata
=
Gaafa barbaademmoo diina of saamsisa
Qabeenya abbaasaa alagaa dhaalchisa
Har’aa nyaatee buluuf sabasaa gaddisiisa
=
Eenyuun komannaree nuufoo diina hunduu?
Ormis nuuf hin hilu firroo nuuf hin yaaduu
Alagaan nu nyaata lammiinuu nuuf hin gadduu
=
Firri wal ajjeesa nu nyaata alagaani
Eenyutu nuuf firamoo eenyudharee diinni?

Biqilaa Amanuu Abbaa Shomaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa