JIREENYA GURRAATTII!—Qeeqaa jiruuf jireenya keenya kanaa yeroo dargaggoon kun walaleessu!!

JIREENYA GURRAATTII!

Wall_Decoration_Free_Shipping Modern_Home_Wall_stickers_Black_Beautiful_Life_Quotes_Removable_English_Poverbs_3D_Vinyl_Art_Mural_35 45cm2-600x600
Arraba daldallee
walirratti maluu.
Keenya lafa keenyee
kan alagaa filuu.
Dhugaa gadachinee
dhara waliin buluu.
Jette jettee qofaan
dhoqqeedhaan wal faaluu.
Innoo nuuf amala
summii wal nyaachisuun.
Aadaa nuuf ta’eera
maqaa wal bal’eessuun.
Gartuu dhugaarratti
soba ragaa baanee.
Goota sabaaf kaatu
meeqa biyyee buufne.
Saalfii maalii beekna
seenaas maal yaadanna?
Goobanaa utuu jennuu
har’a raajii argina.
Takka wal haammatnee
takka wal hamatna.
Dhukkee uffanneetu
qoree walit taana.
Wayyoo ya sabakoo
ya dheebotaa dhugaa.
Ati maal gooteree
nut sobaan wal diiga.
Maal odeessaa jirra
isa ammaa kana.
Tokkummaan dubbanne
isheedhuma kanaa???
Eegaa durumaanuu
wal nyaannee jiraanna.
Barii bilisummaa
yoomuma argina?
Maaloo maaf nu miitu
maaliif nu boossiftu??
Sammuudhaan maraannee
biyyaa akka baanuu?
Abdii keenya murree
akka garboomfamnu.
Waanjoo duruu baatna
nuuf haarayaa miti.
Duruu itti beekna
jireenya gurraatti!!!!!!!

Bakkasaa Tumsaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa