HIN KUTATIIN ABDII! – Walalooo oonnachiisaafi Abdii namaa horu!!

HIN KUTATIIN ABDII! !

b651225df49b6f6ae3c74ac56f585ef2
Adeemsa kee fiigi
Danqaa fuuldurakee
Itti ejjedhuu diigi
Fiigduu dadhabdummoo
Hin taa’iin tiradhu
Hidhaa sirra jiru
Ilkaaniin ciradhu
Tirachuus dadhabdu
Ciisii gangaladhu
Socho’uus si dhorku
Ciisii yaadaan deemi
Gahuun qaba jedhii
Mul’ata kee waami.
Eejjennoo qabaannaan
Bakka yaadde geessa
Daandii deemtu dhiistee
Akkam karaa teessa?
Warri fuuldurakee
Warri si darbanii
Gidiraafi dadhabbii
Hedduu dha argani
Malee utaalanii
Takkaan achi hin geenye
Hanga galma geessu
Akka gadi hin teenye
Guyyaan bira geessa
Moohuun yeroo qabdii
Hanga lubbuun jirtu
Hin kutatiin Abdii!

hopefully-word-300-dc1ac83bdc5fbaf4c30443ca2003e13ca864741b-s6-c30

Roobeeraa Hinsarmuu

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa