YOONAATAAN TASFAAY’EE RAGGAASAA- Face Book’ fayydamuun Shorokeessaa..>>!

Nooruu Saba Oromoo

Kunoo Namni maqasaafi dhimma inni himatameefi harki caalaan FB fayydamuudhaan saba Shororkeesse jedhame kana ilaalaa. Warri afaanicha dandeessan dubbisaati cubbuu mootummaan kun sabarratti dalagaa jiru ilaala. Biyya bilisummaan dubbii guutummaa guutuutti dhorkame keessa jiraatamaa jiraam Sabni Oromoo. Falmadhu!!!

Kunooti As tuqaa Dubbisaa

 

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa