SIRRIITTI HAAQUBEESSINU–Oromoon Afaansaa Jaamsuu hinqabu….!!

SIRRIITTI HAAQUBEESSINU

oromo
Yaa dhaloota qubee
Naan waatuu na dhibee
Osoo yaadni hin dhibne
Qubeessuun nu gamee
Namni qubee kana
A,B,C,D…jedhee
Afaan itti hiikkate
Akkamiin qubeessuuf
Beekkumsi itti hanqate
Qubee maaf hanqisna
Maaf ittis daballaa
Gatii qubee keenyaa
Akkamiin wallaallaa
Kottaa hirbuu seenna
Kudhammachuuf seenaa
Kabaja qubee keenyaf
Haalan qubeessinaa.
Yaadanii qubeessuu
Numaan nu fayyadaa
Qajeelloon baafannaa
Ergaa keenyaaf yaada
Mee qubeessuu laata
Anis nan barbaadaa?
Barsiisaa Afaanii
Tiksi qubeewwanii
Itti hin qoosisin
Wareegama qaalii
Goota lafee dhiige
Lubbuusaa gurgure
Jiruu isaa itti dhabe
Yaadannoo isaaniiti
Kumatu itti dhumee
Maaf qisaasessita
Kunuunfadhu Qubee

822dd7ba308dbf519996ad1d9fe0c653

Ergaan isaa warroota qubee Afaan Oromoo haalan hin qubeessineef naaf haa ta’u!

Hiikaa Lammaa’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa