QULLUBBII ADII- Dawaa Gatii madaalawaan argamuu danda’u

QULLUBBII ADII- Dawaa Gatii madaalawaan argamuu danda’u!

th

Dacheen Oromiyaa lalistuun alubuuda garaagaraan badhaadhuu keessaa dabartee dawaa uumamaa kan fayyaa namaatiif gumaacha guddaa taasisan hedduudhaan kan badhaatee jirtudha. Ammaaf qorannoon saayinsawaa ta’e irratti geggeeffamee tarree dawaa addunyaalessaatti galmaa’uu baatanillee uummanni hedduun labataan walitti dabarsee kan asiin ga’e hedduutu jiru. Isaan keessaa ‘Qullubbii Adiin’ isa tokkodha. Qullubbii adiin qaama dhala namaatiif faayidaalee kanaa gadii kennuu danda’a.

GarlicBasket
1. Dhukkuba qufaa (utaalloo), akkasumas dhukkuboota vayirasii fi baakteriyaan dhufan nurraa ittisuuf.

12-health-benefits-of-Garlic
2. Dhiibbaa dhiigaa akka ol hin kaane hir’isuuf

Quote-Garlic-Ten-Mothers
3. Carraa dhukkuboota onnee adda addaan qabamuu hir’isuuf

0005
4. Fayyummaa lafee eeguu irratti gahee guddaa qaba.

5590f88831d7a3d3da32119be75d0b1c
5. Rifeensi mataa akka nurraa hin dhumne prootiina taasisu of keessaa qaba.

1219643.large
6. Madaawwan gogaa irratti argaman daaknee yoo itti dibne hedduu nu gargaara.

943739_395482877227056_583692565_n
7. Allarjiwwan gargaraa nurraa ittisuu danda’a

Garlic-to-Fight-Infection
8. Qabiyyee qaamaa cholesterol/Faattii jedhamu kan yeroo baayyatu dhukkuba garaa garaaf nu saaxilu nu keessaa hir’isa.

garlic-uses
9. Dhukkuba qorraarrafi busaarraafi kkf rraa ittiin fayyuu dandeenya

Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa