OOYRUU TOLTE…!- Bineensatu itti duudeef malee….!!!

OOYRUU TOLTE…!

Gaafa midhaan tolee biqilli miidhagu,
Lafaa ol ka’ee akka shankooraa margu,
Ilbisoonni wal guuree irratti bobba’aa,
Geeyriidhaatu dhufee irratti wal ga’a,
Yoon qoricha biifee geeyrii san balleessu,
Awwaannisaa dhufaa kan dachii addeessu,
Guyyaa tokkotti fixee nama hoongeessaa
Baddaa jiituu qorqee gammoojjii fakkeessa,
Miidhan ol guddatee yoo bilchala jalqabu,
Boqqolloon qaxartee, bishangaan dorrobu,
Osoo ashiita namni hin tuttufanne ayaa,
Girrisni simbirroo dhufee qeensa kaayaa,
Bishingaa qaxaraas harraago itti bobba’aa,
Boqqolloo qaxaraas sollaasee waliin ga’aa,
Halkan awwal-diiggeessaatu itti dhufaa,
Kaan qalameen cirte jaldeessiis hurgufa,
Dhaddeen tarree galtee hiriiraan itti lixxii,
Karkarroon wal dabraa maasaa mara fixxi,
Midhaan tolee mul’atu ija waa hundaatii,
Irrat walga’anii dhilan amajaajoonni marti,
Akkuma ooyruun tolte kajeelchiftu hunda,
Akkuma waan tole cufaas laaltu ijji budaa,
Qabsoon bilisummaa carraaqqii gaafataa,
Warraaqsi tole bu’aa bahii heddumaataa,
Eeyyee…! Waan akkanaati, kan nu faxe,
Kan qabsoo sabaatti shiraaf sharrii xaxe,
Ooyruu tolte nyaattuutu itti baayy’ataa,
Namaafi bineensi marti ijuma kaayyata.

[ ‪#‎Saphaloo_Kadiir‬‬ | abdulbasit ]

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa