ISIN GAMMADDANII?—–Sabni Yoo tokkoomu…!!

ISIN GAMMADDANII?

Unity
!Namni walii galin alaa oli hin galuu,
Yaa Rabbi nu godhi warra alaa galuu,
Arra tokkoomneerraa namuu yeroon laaluu,
Akkana lammii koo walirratti lalluu.
, Paartiileen Afranuu walii galaniiru,
Nurra achi haa qabu warra wal hihiruu,
Tan kuttees dabartee haa firraa darbinuu,
Bakka jirruu kaanee namuu haa dirmannuu,
Dubbiin ta durii mii amma haa jabaannuu

Unityk
Oromoon lamaa mii duraanuu tokkumaa,
Diinaatu nu godhee bakka Afurtama,
Ilmaan Bioranaa fii ilmaan bareentumaa,
Afurtamaa mitii abbaan nu tokkuma,
Kan irra tokkoomnuus dhiiga Oromummaa,
Yaa Rabbi nu fidii guyyaa bilisummaa,
Baga gammadanii yaa ilmaan Oromiyaa,
Isiniis jabaadha yaa warra Jaarmayaa,
Yoo akkanaan deemtan qabsoon bakka gayaa,
Duraan ni muufattee Qeerroon Oromiyaa,
Arra ammoo gammaddee qabsoon bakka gayaa,
Tokkummaa dhageenyaan wayyaaneen ni booyaa,
Baga Tokkoomtanii yoo isin tokkomtan namuu wal dhagayaa,

Unity-logo-unity-32506259-1344-1000
Jibriin wal gargaartee arba guddaa hiitii,
Oromoon tokkoomtees boru bilisoomtii,
Jibriin yoo xiqqaattees addaanii ciccittii,
Oromoon yoo wal qooddee wiliidha gabroomtii,
An isiniif himee fakkeenya godheetii,
Walitti goggaa akka hapheedhaattti,
Bu’ura dhaabbadhaa akka diigamnetti,
Akka wal arginuu Oromiyaarratti,
Qeeyrooniis ni kaatii akka kaleessatti,
Isiniis hidhadhaa meeshaa waraanaatii,
Yoo dubbiin jabaatte itti dirmattanii,
Harka lamaan dhooytan walitti laaltanii,
Yoo walii galanii, Goobaan galatanii,
Yoo waliif hin gallees, Gabrummaa dhaalanii,
Amma walii gallee, Namuu gammadanii,
Anilleen gammadee, Isin gammaddanii?

Buryusoo Boruu
dursaabadir@gmail.com

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa