DALLANNAAN BISHAANUU MANII DHOOSEE INJIFANNOOSAA LABSA-Dhalli namaa sammuu ittiin yaadu qauwoo?

Yaa Uummata keenyaa yoo gameef bishaanuu nidallanaam!. Uummanni keenyaa karaa hedduun utuu beekuu cabee taa’ee kun gaaf aka’e akka bishaan kanaa waan ta’eef guutummaa gaanfa Afriikaa yaabee qabachuunsa hin oolu!!

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmohammedihsanm%2Fvideos%2F1023418174409356%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa